Spordikeskuse ühendamisest seltsimajaga sündis Vasalemma Valla Huvikeskus


Spordikeskuse ühendamisest seltsimajaga sündis Vasalemma Valla Huvikeskus
Foto: Andres Putting

Alates 1. jaanuarist on Vasalemma vallavalitsusel üks hallatav asutus vähem: huvitegevus viidi ühtse juhtimise alla ja nii tegutseb nüüd Vasalemma Seltsimaja ja Vasalemma Valla Spordikeskuse ühendamise tulemusel Vasalemma Valla Huvikeskus.

Huvikeskuse alla kuuluvad Vasalemma seltsimaja, Rummu spordihoone, Rummu staadion, Vasalemma tenniseväljak ja vallamaja keldrikorrusel asuvad käsitööringiruumid. Vasalemma valla huvikeskust juhib sünnist saadik Vasalemma elanik, 25-aastane Tallinna Ülikoolis kultuuriteooriat õppinud Andro Urb. Juhataja ettepanekul moodustab vallavalitsus huvikeskuse viieliikmelise nõukogu, mille ühe liikme määrab volikogu. Nõukogu toetab juhatajat nõu ja jõuga. Vallaelaniku jaoks ei tohiks muid muutusi esialgu olla, kui et huvitegevus peaks muutuma tänu tegusale juhile mitmekesisemaks. Edaspidi on veel kavas huvitegevuse, kaasa arvatud seltside vallapoolne rahastamine hoolikalt läbi vaadata ja paika panna, kuidas see muutunud elukorraldust arvestades peaks toimuma. On ju mitmed seltsimaja ja huvitegevust puudutavad korrad ning hinnad kehtestatud tükk aega tagasi.

Möödunud aastal vastuvõetud valla arengukavas aastatateks 2012-2021 nähti 2012. aastaks muude tegevuste hulgas ette ka vallavalitsuse ja hallatavate asutuste struktuuri, juhtimise ning haldamise aluste korrastamine. Selle ülesande püstitamisel peeti silmas mitme kitsaskoha parandamist. Hallatavate asutuste puhul ka mitme sellise asutuse, mille personal koosneb ühestkahest töötajast ja juhatajast, ühtse juhtimise alla viimise vajadust.

Kui seltsimaja senine juhataja Laila Värä kevadel töölt lahkus ja tema asemele asunud Andro Urb end ärksa ja võimeka juhina näitas, oli aeg kahe asutuse ühendamiseks küps. 2004. aastal asutas vald renoveeritud Rummu spordihoone baasil Vasalemma Valla Spordikeskuse. Uue asutuse tekitamiseks oli mitu põhjust, eelkõige oli vaja saada kontrolli alla saali kasutusse andmine. Saali kasutati nagu praegugi hommikupoolikuti Vasalemma kooli kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks, õhtupoolikuti andis tollane ainus palgal olnud töötaja, majahoidja, loa saalis toimetada oma äranägemise järgi. Peamiselt olid saalis õhtupoole jalgpallurid, tollase Rummu Dünamo võistkonna mängijad. Eesti jalgpall oli üle läinud klubide süsteemile ja Rummu Dünamol tuli seda samuti teha. Vallavalitsus aitas sellele kaasa, et ka lapsed saaksid hakata regulaarselt litsentsiga treeneri juhendamisel jalgpalliga tegelema. Tegevus Rummu spordihoones hakkas nõudma juba nii palju vallavalitsuse töötajate aega, et otsustati luua eraldi asutus ja kutsuti seda juhtima Keila Korvpallikooli tollane juht Ago Kliimson. Muuhulgas oli spordikeskuse juhi ülesannete seas ka ülevallaliste spordiürituste korraldamine. Ago Kliimson käivitas küll edukalt asutuse tegevuse, aga lahkus pooleteist aasta pärast ametist. Uueks juhatajaks sai Vasalemma kooli kehalise kasvatuse õpetaja Irja Idarand, kes töötas 2012. aasta lõpuni, spordikeskuse ühendamiseni seltsimajaga. Asutus toimis küll kenasti, aga juhataja tööd oli seal vähe ja ülevallalisi spordiüritusi ei korraldatud. Nii tunduski otstarbekas spordikeskus seltsimajaga ühendada.

Vasalemma Valla Huvikeskuse peamine ülesanne on Rummu spordisaali, Vasalemma seltsimaja, Vasalemma tennisväljaku ja Rummu staadioni haldamine ja seal tegevusteks tingimuste loomine. Huvikeskuse juhtimine on Andro Urbi pool tööülesannetest, lisaks sellele tuleb tal alates sellest aastast ka ülevallaliste ürituste korraldamise ning vallavalitsuse ja seltside koostöö laabumise eest hea seista. Neid ülesandeid täidab ta vallavalitsuse kultuurispetsialistina.

Vallas on veel asutusi, mille ühendamist tuleks parema eesmärgi saavutamiseks kaaluda. Nagu haldusterritoriaalse reformi eesmärgiks peaks olema elanikele parema teenuse osutamine, püüab ka vallavalitsus sama eesmärki silmas pidada vallavalitsuse ja allasutuste tegevuse ümberkorraldamisel.