Sula tuli seekord majaelanikele appi

 (2)
Katus, jää, lumi, koristamine, jääpurikas, hooldus, töömees, tööline, koristamine, maja,
Katuse puhastamine Foto: Karli Saul

Riigi ilmateenistus, samuti ilmaportaalid gismeteo.ru, yr.no ja accuweather.com ennustavad üksmeelselt vähemalt järgmiseks nädalaks valdavalt plusskraadist välistemperatuuri, mis tähendab, et märguv lumi võib hakata ohustama hoonete katusekonstruktsioone. Seekord tuli sula majaomanikele õigel ajal appi, sest reeglina olid katustele kogunenud lumekogused pigem tagasihoidlikud. Samas pole talv veel kaugeltki läbi.

Sellest tulenevalt tuletab Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb jälgida katusele kogunenud lume kogust ning vajadusel lumi ja jää
õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone ohustava lumekihi paksuse hindamisel võib üldjuhul juhinduda järgmistest näitajatest - äsja sadanud värske lume kiht ei tohiks ületada ühte meetrit, seisnud lume kiht poolt meetrit ja märgunud lume kiht 30 sentimeetrit. Ülekoormuse vältimiseks on soovituslik iga konkreetse ehitise puul üle vaadata projekteerimisel arvestatud lumekoormus ehitusprojektist või olemasolul ehitise või katuse hooldusjuhendist.

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning vanemaid amortiseerunud ehitisi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata katustel kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleb vältida lume ja jää kogunemist katuseräästa rennidesse ning sadevee äraravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sademe- ja lumesulamisvee ärajuhtimist. Katuseräästasse tekkinud jääpurikad tuleb eemaldada.

Loe edasi Koidu 28. jaanuari lehest.