Surju põhikooli tegemised: 3. klass osales Suupilliklubi Piccolo konkursil


Surju põhikooli tegemised: 3. klass osales Suupilliklubi Piccolo konkursil
Foto: Oliver Hainsalu---

Möödunud aastasse jäi II veerandi edukas lõpp ja tublimad õpilased olid:

Hindele "5" õppisid Georg Gerne, Anne Ojaste, Kaisa Vaabel, Rasmus Vabrit, Angela Lage, Britt Koger, Gerli Naaris, Eke Tominga, Ago Tominga.

Hindele "4" ja "5" õppisid Kristjan Kiviselg, Kert Kruusimägi, Kevin Link, Kuido Mändmets, Germo Mäenurm, Arti Oad, Henri Oad, Rita Ojaste, Karl - Herman Udu, Kelli Avarmaa, Martin Avdejev, Oskar Heiter, Robin Henriksoo, Erkki Isand, Gert Leppik, Kristo Saaliste, Elis Pilisner, Katariina Viik, Chris Kruusimägi, Joel Gerne, Laura Viik, Eliisa Lehismets, Kerttu Tilk, Krista Tammes, Eliise Palotu, Kadri Ojaste, Alex Tähemaa, Kristiina Grigorjeva, Kaidi Vabrit, Robert Andreas Verlin. Kiitus tublidele õpilastele ning lapsevanematele laste toetamise ja motiveerimise eest!

On alanud III õppeveerand ja õpilastel vaja jälle palju pingutada, et veerandi lõpus oma töövilju nautida. III õppeveerand tuleb väga tihe ja pingeline nii õppimise kui ka erinevate võistluste poolest. Paljudes õppeainetes toimuvad olümpiaadid, milles meie kooli õpilased osalevad ning lisaks keerulistele aineolümpiaadidele korraldatakse veel palju muid huvitavaid võistlusi ja konkursse.

Jaanuarikuus toimunud aineolümpiaadid:

20.01.12 emakeele olümpiaad, kus osales Eliise Palotu (7.kl)
21.01.12 bioloogia olümpiaad, millest võtsid osa Gerli Naaris, Joel Gerne (6. kl), Alex Tähemaa, Eliise Palotu (7. kl), Eke Tominga, Rober Andreas Verlin (8. kl) ja Ago Tominga (9. kl) 28.01 12 maakonna matemaatikaolümpiaad, milles osalevad Alex Tähemaa (7. kl), Eke Tominga (8.kl) ja Ago Tominga (9.kl)

Pranglimine 2012

Alanud on taas peastarvutamise võistlus portaalis miksike. ee. Miksikese Pranglimise võistlusest saavad osa võtta ainult koolides kinnitatud õpetajad ja õpilased või Miksikeses kinnitatud võistlejad! Osaleda võivad ka täiskasvanud kasutajad, nad võivad tellida ligipääsu ka eraisikuna või võistkonniti. Täpsem informatsioon: http://miksike. ee. Samas on võimalik kaasa elada ka meie kooli õpilastele. Portaali sisse logides saab pranglimise võistlusväljakult näha jooksvat edetabelit.

Pärnumaa eelvoorude toimumise ajakava:

I etapp: 16.01 - 27.01 Juhukolmevõistlus (arvuti annab ise ette kolm juhuslikku ala)

II etapp: 6.02 - 17.02 lemmik- kolmevõistlus (õpilased saavad ise valida kolm erinevat ala)

III etapp: 27.02 - 9.03 staatiline kolmevõistlus (kõik alad sundkorras ette määratud).

Tartu Ülikooli teadusvideote konkurss „Mis mõttes, maakera ei ole ümmargune?!"

Tartu Ülikool kuulutas taas välja videoklippide konkursi. Konkursi eesmärgiks on luua noorte abiga atraktiivne väljund teadustegevuse vajalikkuse kohta, panna üldhariduskoolide noored järele mõtlema, kuidas on teadussaavutusi kasutatud reaalses elus ja arendada noortes kaasaegsete multimeediavahendite kasutusoskust.

Üldharidus- ja kutsekoolide õpilased said videoklippe teha järgmistel teemadel:
„Elu aastal 2042"
„Miks tasub energiat säästa?"
„Tuleviku kool"

Surju Põhikooli õpilased Ago Tominga, Robert Andreas Verlin, Eke Tominga ja Veiko Vaabel valisid videoklipi teemaks „Tuleviku kool". Nende video „Koolirobot" tutvustab, kuidas tulevikus on koolides õpetajatele ja teistele koolitöötajatele abiks tulnud koolirobot. Kõiki videosid on võimalik vaadata ja hinnata kuni 15. veebruarini interneti leheküljel: http://novaator. Ee/

Konkurss „Avastame digimaailma üheskoos - turvaliselt"

Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutas välja õpilaskonkursi „Avastame digimaailma üheskoos -. turvaliselt". Konkursile oodatakse videolugusid, mis kirjeldavad olukordi, kus eri põlvkondade inimesed avastavad digitaalset maailma üheskoos.

Videoklipp peab keskenduma ühele kindlale probleemile ja seal tuleb pakkuda ka lahendusvariante, kuidas antud olukorraga toime tulla.

Loe veel

Surju Põhikooli õpilased esitavad konkursile kolm videolugu. 4. klassi õpilased Kert Leppik, Erkki Isand, Kristo Saaliste, Kelli Avarmaa ja Britt Koger tegid valmis videoloo arvutivõrkudes levivatest ussviirustest. 8. klassi õpilased Vahur Kukk ja Arvo Vaher tegid videoloo isikuandmete turvalisusest internetis. 7.klassi õpilased Alex Tähemaa, Krista Tammes ja Eliise Palotu jutustavad oma videoloos, kuidas kasutada internetti turvaliselt nutitelefonis.

Videoklippide tegemine on väga mahukas töö. Üheminutilise videolõigu montaažiks kulub õpilastel aega üle nelja tunni.

Suupilliklubi Piccolo konkurss

Suupilliklubi Piccolo korraldas oma 15. sünnipäeva puhul konkursi, mille käigus lubas jagada ühele klassile komplekti uhiuusi suupille.

Meie kooli 3. klass osales sellel konkursil ja tänu motivatsioonikirjale võitiski iga 3. klassi õpilane suupilli, lisaks saime veel kaks pilli - üks muusikaõpetajale ja teine klassijuhatajale. Kokku saabus suupilliklubile 10 kirja Eestimaa erinevatest kohtadest. Otsus tehti koos kauplusega „Muusik", kes suupillid Saksamaalt tarnis.

Lisaks meile said veel pillid Suuremõisa kool Hiiumaal, Tallinna Vaba Waldorfkool ning pime muusik Karel Liiva Võrust. Kokku kingiti 52 suupilli.

Lapsed olid kingituse üle väga rõõmsad ja asusid kohe hoolega suupillimängu õppima. Koolipäeva lõpuks oli mõni meloodia juba selgekski õpitud.

Korvpalliturniir Paikuse Põhikoolis

20.01.2012 toimus Pärnu Maakoolide 8.-9. klassi poiste korvpalliturniir Paikusel. Eelnevatel aastatel oli osavõtt sellest turniirist väga arvukas, aga sellel aastal osales vaid 3 kooli. Omavahel mängisid Surju põhikooli ning pikaaegsete korvpalli traditsioonidega Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi ja Paikuse põhikooli võistkonnad. Kõik mängud olid väga põnevad ja pingelised. Loosi tahtel tuli meie võistkonnal mängida 2 mängu järjest. Esimeseks vastaseks oli Pärnu-Jaagupi, keda võitsime tulemusega 26:13. Teise vastasega kulges mängu algusosa tasavägiselt, kuid seejärel muutis vastasvõistkond oma taktikat ja alustas ründamist tabavate 3-punkti visetega. Hoolimata kõigist pingutustest lõppes mäng Paikuse põhikooli võistkonna võiduga 45:18. Paikuse põhikool võitis ka Pärnu -Jaagupi Gümnaasiumit (32:27) ja tuli turniiri üldvõitjaks, teise koha saavutas meie kool ja kolmas koht kuulus Pärnu -Jaagupile.

Surju põhikooli võistkonnas mängisid: Ago Tominga, Robert Andreas Verlin, Kardo Saaliste, Eke Tominga, Simo Põldoja, Richard Toomas Verlin, Danel Kiviselg, Hendrik Isand, Tanel Tilk, Kristjan Isand ja Daimar Kiviselg.

Sellised on olnud meie tegemised jaanuarikuus. Jõudu ja jaksu kogu kooliperele III õppeveerandiks!