Tähtsad daatumid Toila valla ajaloos 2011. aastal


Tähtsad daatumid Toila valla ajaloos 2011. aastal
Eestielu

770 aastat tagasi – nimetati Pühajõe küla vanimas Põhja-Eesti kohanimistus “Taani hindamisraamat” suurusega 6 adramaad (talu).

585 aastat tagasi – Kärilõpe (hiljem Toila-Altküla) esmanimetamine.

425 aastat tagasi – Kollota (hiljem Voka) mõisa esmanimetamine.

230 aastat tagasi 20. veebruaril ostis Kingstone hertsoginna Elisabeth (neiuna Chudleigh) parun von Rosenilt Voka mõisa ning Ontika ja Toila mõisa. Tema nõutas Voka vallale ja mõisale nimeks “Tšudleig”, mis venekeelsetes dokumentides oli kasutusel 1917. aastani.

Samal aastal avati Vokas apteek, mis tegutses 1788. aastani.

200 aastat tagasi eraldati Vaivina mõis Voka mõisast.

175 aastat tagasi alustati Pühajõe kivikiriku ehitamist.

170 aastat tagasi alustasid tööd Toila ja Päite külakoolid.

140 aastat tagasi oli Põhja-Eestis eriti hea vilja-aasta. Toila talupojad müüsid hulgaliselt rukist ja otra (rukis maksis 9 rbl kuli ja oder 10 rbl kuli, 1 kuli=209,91 liitrit).

130 aastat tagasi 20. septembril toimus esimene näitemänguetendus Toila koolimajas. Esitati L. Koidula “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola.”

110 aastat tagasi põles A. Simoni ehitatud teatrimaja, mille ta sama aasta suvel uuesti üles ehitas. 12. augustil asutati Toila Tuletõrjujate Selts.

100 aastat tagasi 3. augustil registreeriti Toila Piimaühingu põhikiri. 1930.a. nimetati see Jõhvi Piimaühinguks.

85 aastat tagasi asutati Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühenduse Voka osakond. Toilas oli sel aastal suvitajaid ca 90.

75 aastat tagasi 1. augustil külastas Soome Vabariigi president Pehr Svinhufud Oru lossi. 28. augustil tähistas ÜENÜ Voka osakond 10-aastase tegevuse juubelit. Laulukoor oli selle ajaga ära õppinud 215 laulu ja esinenud 41 korral. Võeti osa Tartu, Pärnu, Rakvere, Narva, Vaivara, Toila ja Jõhvi laulupäevadest. Näitetrupp esitas selle aja jooksul 37 näidendit. Tegutseti rahvatantsu, põllumajanduse, spordi ja tuletõrje harudes.

70 aastat tagasi 2. mail reorganiseeriti 1940. aastal loodud kalurite ühistu Toila Kalatööstuslikuks Ühistuks.

22. juunil toimus Jõhvimaa laulupäev Toila rannas rannahoone rõdul. Lauljaid oli Toilast, Jõhvist, Vokast, Päitest ja Valastest kokku ligi 125, pillimehi oli ca 40.

13. augustil põletati Oru loss taganevate punaste sõjameeste poolt.

50 aastat tagasi ehitati Oru parki uus laululava (praegusele kohale).

35 aastat tagasi 17. mail liideti “Virulane” idapoolse naabriga ja moodustati üks suur kalurikolhoos “Oktoober” (Vergist kuni Narva-Jõesuuni).

20 aastat tagasi reorganiseeriti kalurikolhoos “Oktoober” osaühinguks “Viru Rand”.

 

Ülevaate koostas M. Mõtuste raamatu „Toila ümbruse kultuuri- ja hariduselu ajaloost“ põhjal Lea Rand