Tänavu saavad hajaasustusprogrammist toetust ka lasteta pered

 (1)
Tänavu saavad hajaasustusprogrammist toetust ka lasteta pered
EurodFoto: Sven Arbet

Erinevalt kahest varasemast aastast saavad 2015. aastal toetust veevärgi ja kanalisatsiooni, juurdepääsutee või autonoomsete elektrisüsteemide väljaehitamiseks taotleda ka hajaasustuspiirkondades elavad lasteta pered, kirjutab Raplamaa Sõnumid.

„Toetuse saajate ring laienes tänavu lastega peredelt kõigile hajaasustuses elavatele peredele kõigis maakondades,“ ütles siseministeeriumi regionaalpoliitika büroo juhataja Liis Palumets. „Programmi sihtgrupp oli piiratud lastega peredega aastatel 2013-2014, kuna programmi vahendid on piiratud ning eesmärk oli eelisjärjekorras parandada just lastega hajaasustuses elavate perede olukorda. Nüüd on mitmetes piirkondades järg jõudnud ka teiste majapidamisteni, mistõttu on programmi sihtgruppi laiendatud. Hindamiskriteeriumid siiski eelistavad endiselt lastega peresid.“

Palumetsa sõnul ei saa maavalitsused ega vallad toetuste saajate ringi kitsendada, küll aga saavad nad seada valdkondi või eelistatud sihtgruppe, keda on võimalik hindamisel eelistada. „Näiteks võib vald seada prioriteetseks kanalisatsioonivaldkonna projektid ja sihtgrupina liikumispuudega inimesed või näiteks õpetajad,“ selgitas ta.
Riigi toetusele lisandub kohalike omavalitsuste toetus ja kolmandikuga kogumaksumusest panustab taotleja ise. Toetust saab taotleda majapidamisele, kus taotleja 1. jaanuari 2015 seisuga rahvastikuregistri andmetel elas.

Loe pikemalt 18. märtsi Raplamaa Sõnumitest