Tartu Jaani kiriku koguduseõpetajaks valiti Triin Käpp

 (1)
Tulevane nutikas maja? Korrusmaja Lutsu tänaval Jaani kiriku kõrval.
Foto: Raivo Tasso

EELK Tartu Ülikooli-Jaani koguduse nõukogu valis 31. mail toimunud koosolekul viie kandidaadi seast koguduse õpetajaks senise abiõpetaja, hetkel lapsehoolduspuhkusel viibiva Triin Käpa (34).

Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja ametikoht kuulutati vakantseks k.a. veebruaris, pärast koguduse taasasutaja, hinnatud teoloogi ja arvamusliidri õp. dr. Urmas Petti (1965-2016) surma. Peapiiskop Urmas Viilmaalt said loa koguduseõpetaja ametikohale kandideerimiseks õpetajad Naatan Haamer, Mart Jaanson, Triin Käpp, Andrus Mõttus ja Tuuli Raamat. Valimiskoosolekule eelnesid kandidaatide proovijutlused ja kohtumised, mille käigus said kandidaadid tutvustada kogudusele oma visiooni koguduse juhina.

Koguduse seitsmeliikmeline nõukogu valis teises hääletusvoorus koguduseõpetajaks Triin Käpa. Aasta lõpuni täidab koguduseõpetaja kohuseid Naatan Haamer. Triin Käpp asub ametisse uue kirikuaasta alguses, peale seda, kui EELK Konsistoorium on vastavalt kirikuseadustikule teinud sellekohase otsuse.

“Ühes oma viimastest jutlustest kõneles Urmas Petti, et elule mõtte leidmisel peaksime ehk aegajalt saami kombel tagakambris ahjule heitma, aktiivset tegevusetust harrastama ja oma elus anagrammilaadse mänguna niiöelda tähti ümber tõstma.” meenutab Triin Käpp oma mentorit ning eelkäijat vahetult pärast valimistulemuste teadasaamist. “Olen tänulik, et mul on peagi pooleaastaseks saava pojaga kodus veedetud ajal olnud võimalik harrastada “aktiivset tegevusetust” ning end uueks väljakutseks ette valmistada. Kiriku ülesanne on anda inimesele muutuvas maailmas pidepunkt, kese, koht ja aeg elu mõtte (taas)leidmiseks. Valida endale edasminemiseks sobilik tempo ja dirigent. Jumala taktikepi all kõlab erinevat muusikat ja olen tänulik võimaluse eest kaasa teenida selles mitmetahulises orkestris”, sõnastab Käpp kiriku rolli ning enda osa selles.

Seotud lood:

Ülikooli-Jaani koguduse juhatuse esimees Juhani Jaeger hindab kõiki kandideerinud vaimulikke väga tugevateks. “Uue õpetaja valimisel kujunes esmatähtsaks koguduse senise avatuse, nooremeelsuse ja Ülikooli koguduselt eeldatava intellektuaalsuse edasikandmine”, kirjeldab Jaeger nõukogu ootusi uuele koguduseõpetajale. “Hindasime Triin Käppa meile sobivaimaks kandidaadiks”, nendib Jaeger, kelle sõnul on valituks mitte osutunud vaimulikest igaühel kaalukas missioon oma senises koguduses, EELK-s ja ühiskonnas laiemalt.

Triin Käpp sündis 1982. aastal, lõpetas Tartu Ülikooli ususteaduskonna aastal 2007 ning jätkab samas õpinguid doktorantuuris. Käpp on töötanud projektijuhina Tartu Ülikooli eetikakeskuses, õpetajana Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis ning täitnud mitmeid teisi haridus-, ühiskonna- ja kirikueluga seotud rolle. Kogudseõpetaja ameti kõrval jätkab Käpp tegevust Tartu Luterlikus Peetri Koolis. Kuulub korporatsiooni Amicitia. Ülikooli-Jaani kogudust asus Käpp praktikandina teenima 2000. aastal ning ordineeriti 2011 koguduse abiõpetajaks. Triin Käpp on abielus, tütre ja poja ema.