Tartu soovib jätkata erakoolide toetamist

 (4)
AUDENTESE ERAKOOL TARTUS
Audentese erakool Tartusfoto: Arvo Uustalu

Tartu linnavalitsus esitas volikogule eelnõu eraüldhariduskoolide toetamise kohta, millega soovib jätkata erakoolide toetamist ning kohelda Tartu erakoole ja munitsipaalkoole võrdselt. Eelnõuga nähakse ette üleminekuperiood alates 1. jaanuarist 2017 kuni 31. augustini 2019.

Riigikogu selle aasta juunis tehtud otsuse alusel muudetakse erakoolide toetamine omavalitsustele vabatahtlikuks, kuid aastatel 2017-2019 eraldatakse riigieelarvest toetus erakoolide tegevuskulude katmiseks 75 protsenti Tartu linna munitsipaalkoolide keskmisest õpilaskoha maksumusest. Tartu linna munitsipaalkoolide õpilaskoha keskmine maksumus on 2016. aastal 64,85 eurot kuus. Seega senise 87 euro asemel maksab riik alates 2017. aastast Tartu erakoolidele 48,64 eurot kuus ühe õpilase eest. Siia lisandub linna antav toetus.

"Erakoolide näol on tegemist Tartu koolivõrgu osaga. Soovime kindlasti jätkata erakoolide toetamist ning volikokku saadetava eelnõu eesmärgiks on koole sõltumata omandivormist võrdselt kohelda ja ühtlustada kolme aasta jooksul koolide toetamine," ütles linnapea Urmas Klaas. Linnapea sõnul on üleminekuaeg vajalik selleks, et erakoolid saaksid paindlikult uuele süsteemile üle minna.

Üleminekuperioodil antakse Tartu linna poolt erakoolile ühe õpilase eest toetust suuruses, mis saadakse toetuse kuumäära ja riigi antava toetuse lahutamise tulemusel. Seega on kuni 31. augustini 2017 erakoolide toetuse kuumäär jätkuvalt 87 eurot, millest riik maksab 48,64 eurot ja linn 38,36 eurot. 2017/2018 õppeaastal on prognoositav toetuse määr 78,30 eurot, millest riik maksab 48,64 ja linn 29,66 eurot. 2018/2019 õppeaastal on toetuse kuumäär 70,47 eurot, millest riik katab jätkuvalt 48,64 ja linn 21,83 eurot.

Seotud lood:

10. jaanuari 2016 seisuga õpib Tartu linnas asuvates erakoolides 1134 õpilast, mis moodustab 8,8 protsenti kõigist Tartu linnas koolides statsionaarses õppes õppivatest õpilastest. Lähiaastatel on Tartu koolides õpilaste arv suurenemas, sh ka erakoolides. Prognoositavalt tõuseb 2019. aastaks Tartu linna erakoolides õpilaste arv üle 1300.

Volikokku saadetav määrus ei reguleeri erakoolide toetamist kaugemas vaates, küll aga tuleb linnavalitsus linnavolikogu ette sama teemaga juba sügisel. Plaanis on jätkata erakoolide toetamist ka edaspidi ning teha seda analoogselt eralasteaedade toetamisega. Samas tuleb arvestada, et erakoolide toetamine riigi- ja kohalikust eelarvest ei tohi pikemas perspektiivis tekitada konkurentsieeliseid erineva omandivormiga koolide vahel.