Uus ajastu: heategevuseks saadetud tšeki saaja jäi selle lunastamisega Eesti pankades hätta

 (22)
Uus ajastu: heategevuseks saadetud tšeki saaja jäi selle lunastamisega Eesti pankades hätta
Sarnane tšekk saadeti möödunud aasta lõpus ka Paide Sport MTÜ-le ja nemadki olid tšeki lunastamisega hädas.Foto: Esme Kassak

G4S Match-it! globaalsest heategevusprogrammist jõudis möödunud aasta lõpus Rae naabervallas asuvasse Aruküla Vaba Waldorfkooli teade tšekist 500 naelale, millega toetati 5. klassi õpilaste kalendriprojekti. Kui aga kooli tegevjuht Kerti Pellmas tšekiga kodupanka läks, ootas teda ees üllatus, kuna tšekki ei saagi rahaks vahetada.

Kui G4S Match-it! globaalse heategevusprogrammipositiivne vastus möödunudaasta lõpus kooli jõudis ja koolipere saiteada, et kohe varsti pannakse Eesti pooleteele tšekk 500 naelale, oli meel rõõmus nii G4S Eesti esindusel kui ka Vaba Waldorfkooli perel.

Jaanuari alguses läks kooli tegevjuht Kerti Pellmas 500-naelase Barclay pangakirjadega tšekiga SEB panka, et maksekorraldus rahakas vahetada, kuid sai teada, et pank tšekkide lunastamisega enam ei tegele, kuna kõrgest turvariskist tulenevalt kulub kontrollimiseks väga palju aega ja ressursse.

Samamoodi arvati ka teistes Eestis tegutsevates suuremates pankades, mida Pellmas, tšekk näpus, külastas. Turvariskiga oli valmis toime tulema vaid Swedbank, kuid seda omadel tingimustel. „Pidime tegema koolile selleks puhuks konto,“ rääkis Pellmas, kelle jaoks oli rahatšekk veel eksootilisem kui pankade jaoks, kes mõne aasta eest rahatšekkidega veel siiski tegelesid.

Tšekki vahetab rahaks vaid üks pank

Tšeki rahaks lunastamise peale kulub küll aega 3–4 nädalalt ning teenuse eest küsib pank ka teenustasu, kuid vähemasti võib kooli tegevjuht kindel olla, et kool saab G4S Match-it! heategevusprogrammi toetussumma kalendriprojekti jaoks lõpuks kätte.

G4S Match-it! tšeki eesmärk oli toetada Aruküla Vaba Waldorfkooli 5. klassiõpilaste kalendriprojekti, mis võeti ette rahastamaks kevadise klassiekskursiooni korraldamist ühele Eesti väikesaarele.„G4Si Match-it! programm on toetanud erinevaid projekte, neist enim tervisega seotud või sotsiaalse suunitlustega projekte,” kõneles G4S kommunikatsioonispetsialist Esme Kassak, kes lisas, et üha kasvav on haridusalaste ning noortega seotud projektide osakaal. 2014. aastal kiitis G4S üleilmselt heaks 94 projekti, neist kolm Eestist. Toetust makstakse vaid G4Si enda töötaja algatatud ettevõtmisele tema kodukandis.

Aruküla Vaba Waldorfkool sai toetust tänu turvafirmas töötavale Aivar Niiholmile, kes otsustas õla alla panna 5. klassi kalendriprojektile. Esme Kassaku sõnul on G4S heategevusprogrammi ellu kutsunud oma töötajate motiveerimiseks. Näiteks ühe olulise asjana hinnatakse kindlasti seda, mida kogukonna heaks ellu kutsutud projektis osalemine sellele G4S töötajale endale pakub.

Miks SEB pank tšekke ei lunasta?

Julia Piilmann
SEB kommunikatsioonijuht

Tšekkide lunastamise teenus lõpetati 01.05.2011.Tšekkidega seotud tehingute arv oli väga väike ja teenust ei saa nimetada populaarseks. Võrdluseks: kui aprillis 2011 oli välislaekumisi 32 000, siis tšekke u 40. Tšekid on praeguseni aktiivselt kasutusel Ameerika Ühendriikides ja Inglismaal, kuid Eestis ei omanud need erilist populaarsust ja meie pangandus areneb elektrooniliste ja mobiilsete kanalite suunas. SEB Eestis toimub 99% pangatehingutest elektrooniliste kanalite kaudu, m-panga kasutatavus on 2014. aastaga kasvanud 2 korda, kus m-panga klientide arv ületas pangakontori külastajate arvu.