Valga linnas alustab tööd tugirühm aktiivsus ja tähelepanuhäiretega laste toetamiseks


2010 aasta detsembris korraldasid SA Lastefond ja Valga Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriamet koostöös koolituse „Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse toetamine kodus, koolis ja lasteaias". Koolitus toimus projekti „Tugistruktuurid hüperaktiivsetele lastele" raames, projekti toetasid EL Sotsiaalfond ja Valga Linnavalitsus.

SA Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot ja projektijuht Liis Saarna jagasid osalejatele teoreetilisi taustateadmisi aktiivsus- ja tähelepanuhäirest ning anti praktilisi pedagoogilisi oskusi ja erinevaid meetodeid lapse toetamisel.

Valgas toimunud koolitusel osales kokku 73 inimest kogu meie maakonnast, neist 58 lasteaedade ja koolide õpetajat ning 13 lapsevanemat. Kõige rohkem osalejaid oli Valga linnast: 39 inimest.

Koolituse üheks eesmärgiks oli luua Valga linnas ATH tugirühm lapsevanematele ja õpetajatele. Tugirühm annab võimaluse turvalises keskkonnas oma muresid ja rõõme jagada, saada kasulikke nõuandeid ning emotsionaalset tuge nii rühmajuhilt kui teistelt tugirühma liikmetelt. Tugirühm hakkab kohtuma üks kord kuus,  eelnevalt registreeruma ei pea. Osalemine on tasuta, oodatud on nii Valga linna kui ka Valga maakonna lapsevanemad ja õpetajad

Valgamaa ATH tugirühma kokkusaamised ja koolitused hakkavad toimuma Valga lasteaia Kaseke saalis: aadressil Kase 6, Valga järgmistel aegadel ja teemadel:

  • 26.01.2011 kell 17.00 ATH laps on andekas ja rõõmus
  • 02.03.2011 kell 17.00 Kas minu laps on hüperaktiivne?
  • 30.03.2011 kell 17.00 Millega saan toetada ATH lapse toimetulekut?
  • 27.04.2011 kell 17.00 Agressiivsus
  • 25.05.2011 kell 17.00 AHT lapse toitumine

Tugirühma koolitused kestavad kuni kaks tundi sõltuvalt teemast.
Rühmajuhiks on Valga Linnavalitsuse sotsiaalpedagoog Aive Aru. Vajadusel kaasatakse tugirühma tegevusse ka teisi erialaspetsialiste.

Lisainformatsiooni on võimalik saada 
Valga Linnavalitsuse Haridus-ja kultuuriameti sotsiaalpedagoogilt Aive Aru,
tel. 5300 9509 ja meiliaadressilt aive.aru@valgalv.ee

Oodatud on kõik, kes tunnevad, et ATH teema neid puudutab!