Kas sina tead, kui palju puitu raiuti vabariigi aastapäeva auks tellitud lavastuse tegemiseks?

 (17)
Eesti Energia, Narva elektrijaamad AS, Balti elektrijaam
Foto: TERJE LEPP

Presidendi vastuvõtul näidatud NO-teatri kontsertfilm “Teekond” solvas hingepõhjani metsandussektori inimesi, kes leiavad, et neid ja valdkonda on näidatud hirmutavas ning halvas valguses.

Paljud inimesed aga ei tea, et ...

... vabariigi aastapäeva auks tellitud lavastuse tegemiseks tuli raiuda 428 tm metsa;

... iga raiutud tihumeeter toob riigikassase ringijagamiseks 70 eurot;

... kümnendik Eesti majandusest tuleb metsa- ja puidusektorist;

... metsandussektor on enim lisandväärtust loov majandussektor;

... metsandussektor annab elatist enam kui 140 000 inimesele;

... Eesti ekspordist suurima osa moodustavad puit ja puidutooted;

... Eesti metsade pindala on viimase 75 aastaga kasvanud pea poole võrra;

... Eesti metsatagavara on viimase 75 aastaga kasvanud 3,7 korda;

... Eestis pole käesoleva sajandi jooksul metsaraie kunagi ületanud juurdekasvu;

... Eestis on rohkem metsi kaitse all kui kusagil mujal Euroopas;

... peaaegu pooltes Eesti linnakodudes on toad soojad tänu metsast raiutud puidule;

... iga raiutud puidutihumeeter vähendab kivisöe, nafta ja maagaasi kaevandamist.

Allikas: Metsatervenduse OÜ metsaülema Anti Rallmanni näoraamat

Sellest, kui paljusid inimesi ning mil moel üks tihumeeter metsa Eestis toidab, saad lugeda SIIT.