Riigimetsas lageraieid piirav petitsioon sai esimese nädalaga nõutavad 1000 allkirja täis

 (15)
Riigimetsas lageraieid piirav petitsioon sai esimese nädalaga nõutavad 1000 allkirja täis
Foto: EMA

Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) algatatud rahvapetitsioon, millega soovitakse mitmeid loodussäästliku metsamajandamise võtteid laiemasse tarvitusse võtta, on nüüdseks kogunud internetis üle 1000 allkirja, mis tähendab, et Riigikogu peab selle kindlasti arutusele võtma.

Sellegipoolest jääb petitsioon veel detsembri keskpaigani üles, sest eesmärgiks on poliitikute tähelepanu kindlustamiseks koguda vähemalt 10 000 allkirja.

Allkirju kogutakse kampaania raames ka paberkandjal, muu hulgas EMA poolt korraldavatel püsimetsapäevadel, millest esimene toimus kampaania alguspäeval Klooga metsa serval.

Soomes 50 000 häält kogunud rahvusvahelise kampaania „Lageraied ajalukku“ Eesti versioon käsitleb lageraiete olulist piiramist riigimetsades, samuti üleriigilise loomade- ja lindude pesitsusaegse raierahu kehtestamise vajadust, looduslike pühapaikade inventeerimist ja kaitse alla võtmist, looduskaitsealade terviklikkuse tagamist ja vähekindlustatud inimestele kättesaadava hinnaga küttepuude võimaldamist.

Kui kollektiivse pöördumise allkirjad on koos ja Riigikogule edastatud, siis kõigepealt kontrollitakse, kas pöördumine vastab seaduses ettenähtud nõuetele. Selle alusel otsustab Riigikogu juhatus 30 päeva jooksul pöördumise menetlusse võtmise.

Juhul kui pöördumine võetakse menetlusse, siis edastatakse see arutamiseks ühele Riigikogu komisjonidest. Komisjon arutab pöördumist kolme kuu jooksul ja teeb otsuse pöördumise kohta kuue kuu jooksul (menetlusse võtmisest arvates).

Pöördumisel märgitud kontaktisik või tema esindaja kutsutakse komisjoni istungile pöördumist selgitama. Seejärel võib komisjon esitatud ettepanekuga osaliselt või täielikult nõustuda või siis mitte nõustuda. Igal juhul teavitab komisjon oma seisukohast pöördumisel märgitud kontaktisikut või -isikuid.

Metsakonverents 2019