Vabaerakonna avalik pöördumine: ka saja aasta pärast kasvagu Eestis 80-aastased kuusikud

 (4)
Sügis-3
Foto: Ilmar Saabas

Vabaerakonna juhatus kutsub peaministrit ja keskkonnaministrit arvestama Eesti ühiskonnas välja kujunenud teravat avalikku vastasseisuga intensiivse metsamajanduse suhtes ja kuulama ekspertide hoiatusi metsade elurikkuse vähenemise ja puiduvaru pikaajaliselt jätkusuutmatu kasutamise suhtes, ning Eesti kui loodussäästliku riigi maine potentsiaalset kahjustamisohtu.

Vabaerakond on veendunud, et enne uute suurte puidutööstuste (näiteks Emajõe äärde plaanitav puidurafineerimistehas) Eestisse rajamist, puidu masspõletamise jätkamist Auvere jaamas ja teiste puidutootmismahtu oluliselt suurendavate tegevuste plaanimist tuleb väga täpselt kokku leppida millised mehhanismid tagavad metsa juurdekasvu liigiti, nii et me ei kaota küpset metsa, ütles Vabaerakonna juhatuse liige Kaul Nurm.

“Vaja on metsanduse rahvuslikku kokkulepet, et olla kindel, et ka saja aasta pärast on meil olemas vähemalt 80-aastased kuusikud,” sõnas Nurm.

Valitsuseliikmetelt nõutakse, et esmalt jõustataks õiguslik mehhanism, millega tagada puidukasutuse reguleerimine vastavalt säästliku metsamajanduse ja Euroopa Liidu kliimapoliitika põhimõtetele ning mis sätestab puiduressursi kriitilise varu säästva arengu seaduse tähenduses.

Vabaerakonna juhatuse avalik pöördumine peaminister Jüri Ratase ja keskkonnaminister Marko Pomerantsi poole
ARVESTADES Eesti ühiskonnas välja kujunenud teravat avalikku vastasseisu intensiivse metsamajanduse suhtes, ekspertide hoiatusi metsade elurikkuse hiljutise vähenemise, säästliku metsamajanduse ja rahvusvahelise kliimapoliitika põhimõtete rikkumise, puiduvaru pikaajaliselt jätkusuutmatu kasutamise suhtes, ning Eesti kui loodussäästliku riigi maine – ja sedakaudu turismisektori – potentsiaalset kahjustamisohtu,

NÕUAME, et keskkonnaminister ja Vabariigi Valitsus töötavad kiiremas korras välja Eesti puiduressursi kasutamise strateegilise kava ja saavutavad selles ühiskondliku kokkuleppe; et jõustataks õiguslik mehhanism, millega tagada puidukasutuse reguleerimine vastavalt säästliku metsamajanduse ja Euroopa Liidu kliimapoliitika põhimõtetele ning mis sätestab puiduressursi kriitilise varu säästva arengu seaduse tähenduses,

NÕUAME ülalnimetatud analüüside ja regulatsioonide jõustamiseni uute suurte puidutööstuste (näiteks Emajõe äärde plaanitav puidurafineerimistehas) Eestisse rajamise PEATAMIST ja LOOBUMIST puidu masspõletamisest Auvere elektrijaamas ja teistest puidutootmismahtu oluliselt suurendavatest tegevustest.

Vabaerakonna juhatus, 16.05.2017
Metsakonverents 2019