ILOPANGO | Läänemeresoome þrawwaz


Läänemeresoome keelte vanemas sõnavaras on algupäraste tüvede kõrval keskeltläbi viiendik balti ja germaani laensõnu. Kuna neid esineb ka seal, kus pole kunagi olnud baltlasi ega germaanlasi, peavad nad pärit olema ühisest allikast ehk keelest, mis laensõnad omaks võttis ja laiali kandis.

Tellijana saad lugeda ka neid artikleid: