Toidukultuur on osa kultuurist, see võiks kuuluda kultuuriministeeriumi haldusalasse

 (7)
Toidukultuur on osa kultuurist, see võiks kuuluda kultuuriministeeriumi haldusalasse
Eesti rahvuskala räim on traditsiooniline saarerahva toidupoolis.Foto: Ingmar Muusikus

Riigikogu Eesti turismi ja kohaliku toidu toetusrühm soovib alustada kohaliku toidukultuuri arengukava koostamist ning tervitab kaitseministri algatust suurendada kohaliku toidu osatähtsust Kaitseväe toitlustamisel.

Eesti Kulinaaria Assotsiatsiooni esindaja Aivar Hanson selgitas, et toidukultuuri valdkonnas puudub süsteemne ülevaade valdkonna riigipoolsest rahastamisest – toetuste taotlused on juhuslikku laadi ning toetuste jagamine on mitme erineva ministeeriumi pädevuses.

Kuna toidukultuur on osa kultuurist laiemas mõttes, võiks valdkond kuuluda kultuuriministeeriumi haldusalasse.

Assotsiatsiooni esindajad on veendunud, et baasinfo selle kohta, kuhu praegu riigipoolsed toetussummad kuluvad, aitaks neil edaspidi paremini otsustada olulise ja ebaolulise üle ning raha ratsionaalsemalt kasutada.

„Kogu info koondamine ning arengukava väljatöötamine aitaks valdkonda tervikuna paremini koordineerida ning seega ka Eestis toodetud toidule lisaväärtust luua ja selle mõju suurendada,“ nõustus toetusrühma juht Imre Sooäär ning tegi ettepaneku pöörduda vastava uuringu koostamise asjus Riigikogu maaelukomisjoni poole.

Ühiselt tervitati ka kaitseministri algatust suurendada kohaliku toidu osatähtsust Kaitseväe toitlustamisel.