Hobuseliha võib müüa, kuid see peab pakendil kirjas olema

 (2)
Vinnutatud hobuseliha
Vinnutatud hobuselihaFoto: Priit Simson

ELi toiduohutus- ja tarbijakaitse-eeskirjad on selged: tarbijaid tuleb teavitada sellest, mida nad ostavad, ning pakendile peavad olema märgitud kõik koostisosad.

Hobuseliha kasutamine toiduainetes veiseliha asemel tähendab seda, et asjaomast põhinõuet ei ole kõikjal arvesse võetud. Hobuseliha võib ELis müüa, kuid see peab pakendil kirjas olema, nagu mis tahes muu koostisosa.

Liikmesriigid on tegutsenud selle nimel, et tagada kõigi valesti märgistatud toodete kõrvaldamine riiulitelt.

Ühendkuningriigi ametiasutused teavitasid komisjoni probleemist 8. veebruaril. Toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi abil teavitati sellest kõiki ELi liikmesriike. Testide abil avastati mitmes riigis, et paljudesse lihatoodetesse oli lisatud hobuseliha.

Mida EL ette võtab?

Komisjon töötas välja ELi kava kuuajase programmi koordineerimiseks, mille raames testitakse tooteid märgistamata hobuseliha ning sellise hobuseliha tuvastamiseks, mis sisaldab valuvaigistit fenüülbutasoon. On seadusevastane anda fenüülbutasooni loomadele, kes müüakse hiljem inimestele toiduks mõeldud toodete valmistamise eesmärgil.

15. veebruaril kiitsid liikmesriikide valitsused asjaomase kava heaks koos võimalusega pikendada testimist veel ühe kuu võrra.

Mida EL tulevikus teeb?

Alates 13. detsembrist 2014 nähakse ELi eeskirjadega ette, et tootemärgistel peab kirjas olema, kas lihatoodetele lisatud valgud on pärit sama liiki loomadelt.

Seotud lood:

Komisjonil on kavas teha veel järgmised ettepanekud:

- karistuste parem ühtlustamine tarneahelaga seotud pettuste korral;

- ELi eeskirjade laiendamine toidu päritolule, et hõlmata rohkem erinevaid toiduliike (lisaks ELi munadele, meele ja veiselihale) ning kõiki lihaliike.

Parem märgistamine ei ole turul pakutava toidu ohutust tagav meetod. Seaduse järgi võivadki tootjad ja jaemüüjad müüa üksnes ohutut toitu.

Toidu parem märgistamine võimaldab siiski tarbijatel teha teadlikumaid valikuid selle kohta, mis toitu nad ostavad ja kuidas seda ohutult kasutada.