Aasta keeletegu on e-keelenõu, rahvaauhinna pävis „Hiiu sõnaraamat“

 (1)
Aasta keeletegu on e-keelenõu, rahvaauhinna pävis „Hiiu sõnaraamat“
Foto: HTM

2015. aasta keeleteokonkursil võitis peaauhinna Eesti Keele Instituudi e-keelenõu ja tasuta keelenõuanne, rahvaauhinna pälvis „Hiiu sõnaraamat“. Peaauhinna otsustasid taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitati avaliku hääletuse teel.

Haridus ja teadusminister Jürgen Ligi märkis, et peaauhinna saanud e-keelenõu harib keelekasutajaid ja aitab oma mõtteid selgemalt väljendada kõigil, kes seda soovivad. „Ilus keel on arusaadav ja mitmekesine keel. Kui räägime ka keerulistest asjadest lihtsalt ja säilitame seejuures eesti keele omapära, muudame eesti keele veel ilusamaks ja arutelud sisukamaks,“ ütles minister Jürgen Ligi.

e-keelenõu pakub tasuta keelenõuandeid nii veebis kui telefoni teel kõigile eesti keele kasutajatele ja õppijatele. e-keelenõu veebikeskkonnas sooritatakse ühekorraga otsing paljudes sõnastikes, mis võimaldab kasutajal tutvuda peaaegu kõikide otsingusõnaga seotud praktiliste keeleaspektidega. Mitme allika eraldi uurimise asemel saavutatakse e-keelenõu abil oluline ajavõit. e-keelenõust on palju abi neil, kelle töövahend on keel ja tekstiloome, näiteks ajakirjanikud, tõlkijad, toimetajad jpt.

2015. aastal lisati veebilahendusse „Võõrsõnade leksikoni“ digitaalne variant. Lisaks tavalistele sõnastikele – „Eesti õigekeelsussõnaraamat“, „Eesti keele seletav sõnaraamat“, „Võõrsõnade leksikon“ ja tõlkesõnastikud – kasutatakse veebilahenduses „Ametniku soovitussõnastikku“ ja Eesti Keele Instituudi keelenõuannete varamut.

Keelenõuande telefonile 631 3731 vastatakse tööpäeviti kell 9-12 ja 13-17.

Rahvas valis „Hiiu sõnaraamatu“

Keeleteo rahvaauhinna võitnud „Hiiu sõnaraamatu“ autor on hiidlasest keeleteadlane Paul Kokla ja toimetaja Meeli Sedrik. Sõnaraamatu ilmumine oli Hiiumaal suursündmus ning vallandas hiidlastes huvi oma keele vastu. Raamatu esitluspäeva, 13. veebruari hakati kutsuma hiiu keele päevaks.

Sõnaraamat sisaldab hiiu keele põhisõnavara ja murdesõnu Hiiumaa murrakutest, kokku umbes 5800 sõnaartiklit koos põhivormidega. Kuna hiiu keele eripära avaldub eelkõige häälduses, on sõnade juurde märgitud ka nende hiiupärane hääldus. Tänu ohtratele näitelausetele on raamatut ka lihtsalt niisama mõnus lugeda.

Rahvaauhinna pälvinud „Hiiu sõnaraamatut“ tõstsid esile ka ministrid.