HOMSES MAALEHES: Pärnu laht kubiseb kiskjakrabidest

 (62)
Harilik rändkrabi
Harilik rändkrabi (väiksemad isendid) ja suur hiina vill-käppkrabi.Foto: Bianca Mikovitš

Viimase aastaga kasvas võõrliigina meie merre tulnud väikeste rändkrabide arvukus Pärnu lahes plahvatuslikult. Ise nad söövad kõike, kuid neid endid ei söö peaaegu keegi.

Kalurid on juba harjunud oma võrkudest lahti harutama pirakaid hiina villkäpp-krabisid ega tee neist suurt numbrit. Nüüd on aga Pärnu lahes lisaks rusikasuurustele krabidele mõrralinadega merest välja tulema hakanud väikesi, kuni paarisentimeetriseid krabisid. Märtsis uhtus tormilaine neid tuhandete kaupa ka Pärnu linnaranda.

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi mereökosüsteemide juhtivteadur Henn Ojaveer ütles, et tegu on hariliku rändkrabiga, keda inglise keelest tuleva otsetõlke järgi kutsutakse ka mudakrabiks. Võõrliik leiti Soome vetest 2009. a ja Eesti vetest esimest korda 2011. a.

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi doktorant Kristiina Nurkse sõnul on meilgi krabide arvukus tõusuteel, kuigi esialgu on neid leitud vaid Pärnu lahest. Mida krabide kiire paljunemine täpsemalt kaasa toob, ei osata praegu öelda.

Olukorra teeb eriti halvaks see, et kord meil kodunenud võõrliiki merest enam välja püüda ei saa. Siiani pole rändkrabi tegutsemist meil ka eriti uuritud, sest selleks ei ole raha.

Kas hariliku rändkrabi sissetungiga ka kuidagi võidelda saab, sellest loe homsest Maalehest.