Kaasaegne ja kvaliteetne arhitektuur hoiab väärtuslikku külakeskkonda elujõulisena


Kaasaegne ja kvaliteetne arhitektuur hoiab väärtuslikku külakeskkonda elujõulisena
Lahemaa uusarhitektuur. Foto: Toomas Tuul

Keskkonnaamet koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja avatud arhitektuurse visioonivõistluse "21. sajandi kodu Lahemaal" võitjad. Võistluse preemiafond on 12 480 eurot, millest neli esimest preemiat a 2300 eurot ja kaks eripreemiat summas 1640 eurot.

Keskkonnaameti ja Eesti Arhitektide Liidu liikmetest koosnev võistluse žürii valis välja neli võrdset peapreemiat ideekavanditele märgusõnadega ADAPTSIOON, AKUPUNKTUUR, RANNA-NIIDU ja SIRMIK. Kaks võrdset eripreemiat läheb ideekavanditele märgusõnadega GREG ja POTJOMKIN.

Žürii esimees Eesti Arhitektide Liidu esimees Peeter Pere: „Võistluse eesmärk sai täidetud - pakkuda inspireerivat eeskuju elanikele ja avardada nii ametkondade kui ka tellijate arusaama traditsioonide interpreteerimise võimalustest praeguse arhitektuurimõtte kontekstis. Võistluse tegelik efekt selgub tulevikus, kui valmivad võistlustööde ideedest kantud esimesed ehitised“.

Konkursi peaküsimuseks oli, kuidas rajada kaasaegset ja kvaliteetset arhitektuuri, hoides väärtuslikku külakeskkonda elujõulisena. Korraga tuli välja pakkuda ühe konkreetses ajaloolises kontekstis asuva taluõue arhitektuurne lahendus ja jätkusuutlik elamismudel samas külas. Arvestama pidi Lahemaa rahvuspargis ja kohalikule külapildile iseloomulike mahtude ja lahendustega, naturaalse materjalikasutuse ja energiatõhususe põhimõtetega ning püüda seda arendada tänapäevasesse arhitektuurikeelde.

Seotud lood:

26. oktoobril kell 14 auhindab žürii Lahemaa looduskeskuses Palmses võistlusele laekunud tööde autoreid ja partnerid jagavad tunnustusi. Tunnustusi võistlustöödele jagavad partnerid Kuusalu vald, Vihula vald, Eesti Puitmajaliit, Eesti Paeliit, Muinsuskaitseamet, Eesti Vabaõhumuuseum, Säästva Renoveerimise Infokeskus, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti Maaülikool.

Võistlus algas 3. mail ja lõppes 17. septembril, osalesid diplomeeritud arhitektid ja Eesti Arhitektide Liidu Noortekogu liikmed, kokku 28 osavõtjat. Töödest koostatud näitusega on võimalik tutvuda Lahemaa looduskeskuses Palmses.

Võistluse korraldajateks olid Keskkonnaamet ja Eesti Arhitektide Liit. Ettevõtmist rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti Kultuurkapital.