Kohaliku omavalitsuse roll elanikkonnakaitses kasvab

 (2)
Naabrivalve
NaabrivalveFoto: Siim Lõvi

Täna alanud Linnade ja Valdade Päevadel arutletakse ühe teemana kohaliku omavalitsuse vastupanuvõimet ning elanikkonnakaitse korraldamist kriisisituatsioonis. Siseminister Andres Anvelt rõhutas, et Eesti valmisoleku kõige erinevamateks kriisideks tagab kõigi osapoolte tihe koostöö.

„Turvalisuse tagamine algab eelkõige meist igaühest endast. See algab perekonnast, kogukonnast, omavalitsusest, elutähtsaid teenuseid osutavatest ettevõtetest ning muidugi riigist,“ sõnas minister elanikkonna kaitset käsitleva töötoa avakõnes.

Hiljuti vastu võetud uues hädaolukorra seaduses täpsustatakse muuhulgas rohkem kui 10 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse ülesandeid elutähtsate teenuste korraldamisel. Teisalt kasvab haldusreformiga nende omavalitsuste arv, kes neid ülesandeid täitma peavad asuma. Riigi tervikliku vastupanuvõime suurendamiseks tuleb senisest rohkem kohaliku tasandi valmisolekusse panustada.

„Kohalik omavalitsus teab ja tunneb oma kogukondi ja inimesi kõige paremini ning oskab mõista nende vajadusi. Kes siis veel mõjutaks inimesi turvalisemalt käituma ja neid aitaks, kui mitte kohalik omavalitsus,“ märkis Andres Anvelt.

Erinevate osapoolte rolle ja vastutust elanikkonnakaitses täpsustatakse ka sügisel valmivas elanikkonnakaitse kontseptsioonis, mille väljatöötamisega tegeleb Riigikantselei juurde loodud elanikkonnakaitse rakkerühm.