Õpilased vahetavad nädalaks kooli

 (1)
Õpilased vahetavad nädalaks kooli
Maili Raudsepp (keskel) loodab Teele Jakobsoni, Kerli Suviste, Iti Uusküla ja Gerle Trifanovi abil nädalaks-kaheks kooli vahetada.Foto: Raivo Tasso

Neli Otepää gümnaasiumi 11. klassi tüdrukut lükkasid käima Eesti-sisese õpilasvahetuse.

Neli Otepää gümnaasiumi 11. klassi tüdrukut lükkasid käima Eesti-sisese õpilasvahetuse.

Idee sai alguse tõdemusest, et nüüdse VeniVidiVici õpilasvahetuse projektijuhi Teele Jakobsoni põhikooliealised Hiiumaa sugulased ei teadnud täpselt, kus asub Viljandi.

See vahejuhtum tuli Teelele meelde sügisel, kui noorte ettevõtlikkuse programmis Entrum tuli välja mõelda järgmise poole aasta jooksul ellu viimiseks sobiv idee.

Kolm kooliõde – Gerle Trifanov, Iti Uusküla ja Kerli Suviste – olid oma kodus majutanud välismaa vahetusõpilasi. Lisaks oli nende klassis just vahetusõpilane Saksamaalt.

Sealt hakkas mõte liikuma – miks ei võiks vahetusõpilasena minna mitte piiri taha, vaid hoopis mõnda Eesti paika?! Ja aasta asemel hoopis kuuks või kaheks?

Teemat lähemalt uurides selgus siiski, et koolide programmid on erinevad ja kuuks või kaheks teise kooli minnes võib oma klassikaaslastest lootusetult maha jääda. Nii otsustati piirduda nädalase või kahenädalase vahetusega.

Julgust lisas see, et tüdrukute oma kooli direktor suhtus mõttesse väga soojalt ja võttis neiud toetava tiiva alla.

Direktorid võtavad nüüd ise ühendust

Teiste koolide direktoritega ei läinud siiski nii libedalt.

“Kirjutasime 75 koolile, kuid saime vaid kümmekond vastust, enamasti eitavad,” tunnistab Iti.

Positiivselt vastanud ja õpilasvahetusest huvitatud koolidega sõlmiti kirjalikud lepingud.

Kui algul pöördusid tüdrukud ise koolide poole, siis nüüd on vastupidi. “Esmaspäeval helistas Järva-Jaani gümnaasiumi direktor ja ütles, et üks aktiivne seitsmendik käib talle peale ja tahab vahetusse minna,” räägib Iti.

VeniVidiVici õpilasvahetuse projektil on Facebookis oma lehekülg ja sealtkaudu on info jõudnud õpilasteni, kes siis viivad selle ka oma kooli juhtkonnani.

Huvi on tundnud ka lapsevanemad. “Üks vanem kirjutas, et tahaks oma lapse maale kooli saata,” toob näite Gerle.

Praegu ongi nimekirjas peamiselt maal või väiksemates linnades asuvad koolid. Aga küsitakse ka Tallinna ja Tartu kooli vahetamise võimalust.

Mitu noort on avaldanud soovi minna nädalaks või kaheks venekeelsesse kooli. “Tahetakse Narva vene kooli minna, et saaks keelepraktikat oma kodumaal,” selgitab projektijuht.

Praegu ongi nimekirjas kolm venekeelset kooli, kuid nendega oli ka tragikoomiline seik.

Neiud saatsid sealsetesse koolidesse lepingute vormid ja täpsema info, kuid said vastuseks õpilaste nimekirjad.

Nad proovisid mitu korda, selgitades, et esmalt on vaja sõlmida leping, kuid teine pool ei teinud seda märkamagi. Viimases hädas palusid Otepää tüdrukud oma vene keele õpetajal info vene keelde tõlkida ja pärast seda said Narva koolid aru, mida neilt oodatakse ning ka lepingud said allkirjastatud.

Lepinguvormid töötasid neiud ise välja ja lihvisid siis neid Entrum-programmi juhendajate abil. Vahetada soovivatel õpilastel tuleb täita ka ankeet ja saada sellele vanema nõusolek.

Mõnel juhul on õpilasvahetus kandidaadi kehvade hinnete ja koolist puudumiste tõttu ka ära jäänud. Eriti kui õpetajad või vanemad sellele vastu on. Sellised mured on peamiselt noormeestega. Enamik programmis osalejaid on aga õrnemast soost.

Suurim mure – vahetusperede leidmine

Esimesed kaks vahetust on juba toimunud ja mõlemal juhul tuldi Otepää gümnaasiumisse.

“Väga super oli, olen väga rahul!” särab Rakvere reaalgümnaasiumi kümnenda klassi õpilane Mailen Remmelg, kes õppis kaks viimast nädalat Otepääl. “Soovitan seda ka teistele!”

Uued klassikaaslased võtsid ta soojalt vastu ja neiu sai palju uusi sõpru. Ainuke miinus on see, et vahepeal oma koolis tehtud tööd tuleb järele teha, kuna õppekavad on erinevad.

VeniVidiVici tüdrukutel on koostatud küll nn hinneteleht, kuhu õpilane saab vahetuskooli õpetajatel lasta märkida saadud hinded koos selgitusega, mille eest hinne pandi. Oma kooli õpetajatel on siis võimalik vaadata, kas nad saavad või ei saa neid hindeid arvestada.

Kerli, kes Maileni enda koju majutas, on kogemusega väga rahul. “Meil sai palju nalja ja ta on mulle nüüd nagu õde,” ütleb Kerli. Tüdrukud plaanivad suvel veel teineteisel külas käia.

Järgmised 15 õpilast on plaanis vahetada ülejärgmisel nädalal, kohe pärast koolivaheaega.

Loe veel

“Palju on küsitud, kas midagi makstakse kinni,” ütleb Gerle. “Meil ei ole osalustasu, aga see tähendab, et näiteks sõidu eest tuleb endal tasuda.”

Vahetuspere poolt on toit, kuid kui noor tahab endale midagi näksimiseks osta, siis peaks ta taskuraha kaasa võtma.

Praegu ongi suurimaks mureks vahetusperede leidmine, kes võtaksid teisest piirkonnast pärit noore nädalaks-kaheks oma katuse alla ja kostile. Majutavateks peredeks võivad olla nii osaleja õpilase perekond, mõne tulevase vahetusse mineva õpilase pere või keegi vabatahtlik.

Üle 100 kirja lootuses saada toetust

Projektinaiskond on otsinud ka rahalist toetust, kuid see tundus peaga vastu seina jooksmisena.“Oleme sponsoreid otsides üle saja kirja saatnud,” räägib Gerle. “Saime üle 70 eitava vastuse ja paar positiivset. See näitab, et ei tohi alla anda.”

Sponsorite abil saavad nad VeniVidiVici pastakad, flaierid ja visiitkaardid. Neiud tunnistavad, et vaatamata tööjaotusele, võtab projekt päris palju aega ja hinded on hakanud alla minema.

Samas ei plaani nad õpilasvahetusega kooliaasta lõppedes piirduda, vaid tahavad jätkata ka järgmisel aastal. Siis on õpilasvahetus ehk nii sisse töötanud, et nad saavad ka ise nädalaks-paariks teise kooli õppima minna. Mõttesse on tulnud ka õpetajate vahetus, aga aeg näitab, kas see ka teoks saab.Õpilasvahetus

- Entrum on Eesti Energia algatatud programm, mis annab noortele esmase ettevõtlikkuse õnge tipptegijate õpetussõnade, koolitajate näpunäidete ja väärtuslike kontaktide näol.

- VeniVidiVici on Otepää gümnaasiumi nelja 11. klassi tüdruku algatatud Eesti-sisene projekt, et korraldada ühe- ning kahe­nädalasi õpilasvahetusi Eesti koolide vahel.

- Osaleda saavad 7.–12. klasside noored, kelle kool on nõus programmiga liituma. Praeguseks on liitunud ligi 20 kooli.

- Vahetused toimuvad kahel moel – ühepoolne vahetus, kus õpilane läheb enda soovitud kooli ning samal ajal tema kooli kedagi vastu ei tule, või kahepoolne vahetus, kus õpilane vahetub teise kooli õpilasega.

- Majutamine toimub peredes.

- Projekti eesmärk on aidata noortel tutvuda Eesti eri piir­kondadega, leida uusi sõpru, sisendada ühtekuuluvustunnet, anda julgust ja muutuda iseseisvamaks.

- Rohkem infot vt http://venividiviciii.blogspot.com/.