Peetri aleviku inimesed tahavad Ülemiste järveäärse ala osalist avamist

 (21)
Peetri aleviku inimesed tahavad Ülemiste järveäärse ala osalist avamist
Foto: Arno Mikkor, Eesti Päevaleht

Aprilli lõpus kirjutasid Peetri aleviku esindajad aktsiaseltsile Tallinna Vesi kirja, et teada saada ettevõtte seisukoht Ülemiste järveäärse ala osalise avamise osas.

Riigikogu keskkonnakomisjoni liikme Tõnis Kõivu sõnul on Ülemiste järve ääres korralik kruusatee, mida mööda saaks kenasti jalutada, joosta, jalgrattaga sõita ja teisi veega otseselt mitte kokku puutuvaid tegevusi harrastada. Inimeste lubamine seni suletud olnud järve äärde on oluline otsus, mistõttu tuleb teha korralik ning vastutustundlik eeltöö.

ASi Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleithi poolt Peetri aleviku inimestele antud vastuses on ettevõte väljendanud omapoolset põhimõttelist nõusolekut vaadata üle võimalused järveäärse ala osaliseks avamiseks, kuid rõhutatakse erilist tähelepanu vajava puhastusjaama kaitsmise tähtsust. Mõistmaks, kuidas Eestis asuvate joogivee reservuaaride puhul oleks avaliku juurdepääsu võimaldamine võimalik, pakkus AS Tallinna Vesi välja võimaluse tutvustada ASi Tallinna Vesi suuraktsionär United Utilities’i tavasid selle kohta, kuidas joogiveehoidlate kaldaid Ühendkuningriigis kasutatakse. See annaks võimaluse pädevamalt hinnata Ülemiste ja muude Eestis asuvate joogivee allikate kallaste avamisega kaasnevaid riske ja võimalusi.