Puidukiu tehase riigiplaneeringu algatamine lükkub edasi


Puidukiu tehase riigiplaneeringu algatamine lükkub edasi
Puidukiu tehas vajab koos laoplatside ja reservpindadega enda alla kokku keskeltläbi sada hektarit maad.Est-For Invest

Valitsus algatab tartu lähistele Emajõe äärde plaanitava puidurafineerimise tehase riigi eriplaneeringu ilmselt mai alguses, teatavad ERRi uudised.

Valitsus pidi otsuse planeeringu algatamise suhtes langetama aprillikuus, kolme kuu jooksul pärast vastava avalduse laekumist tehase rajamise projketi juhtiva Est-For Invest poolt, kuid see lükkub mai algusesse, kuna lisaks ministeeriumitele kooskõlastusele tuleb ära oodata ka planeerimiseaduse jõustumine.

Riigi eriplaneeringu eesmärk on puidurafineerimistehase püstitamiseks sobivaima asukoha leidmine ja sellele detailse lahenduse koostamine ehitusõiguse määramiseks.

ERRi uudisteportaal kirjutab, et valitsus algatab ka eriplaneeringu mõjude, seehulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise. Nii planeeringu koostamine kui selle mõjude hindamine tehakse ülesandeks rahandusministeeriumile.

Enne seda, kui planeeringu eelnõu saab saata valitsusse, peavad aga jõustuma planeerimisseaduse muudatused. Riigikogu saatis heakskiidetud eelnõu president Kersti Kaljulaidile 19. aprillil, presidendil on otsuse tegemiseks aega 14 päeva.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 77 riigikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.