Sangaste ja Otepää allkirjastasid ühinemislepingu

 (3)
Sangaste ja Otepää allkirjastasid ühinemislepingu
Otepää ja Sangaste valla juhid allkirjastavad ühinemislepingut.Foto: Monika Otrokova

Täna, 23. detsembril allkirjastati Sangaste ja Otepää ühisel vallavolikogu istungilSangaste lossis ühinemisleping.

Uus omavalitsus, mille nimeks saab Otepää vald, tekib 2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Ühinemislepingule kirjutasid alla Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda, Otepää vallavanem Kalev Laul, Sangaste vallavolikogu esimees Rando Undrus ja Sangaste vallavanem Kaido Tamberg. Lisaks sellele andsid mõlema valla volikogude esimehed Valga maavanemale Margus Lepikule üle otsused, millega taotletakse Vabariigi Valitsuselt Otepää valla ja Sangaste valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks.

Ühinemislepingu järgselt jääb Otepää valla keskuseks Otepää linn. Uude omavalitsusse kuuluvad Otepää ja Sangaste vallad ning seitse Palupera küla. Uue valla volikogu koosseisus saab olema 17 volikogu liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas. Selleks, et tagada vallakodanikele teenuste parim kättesaadavus, luuakse valla territooriumile teenuskeskused, millest üks asub Sangaste alevikus. Lastele tagatakse võimalus omandada kvaliteetset alus- ja põhiharidust võimalikult elukoha lähedal ning gümnaasiumiharidust Otepää linnas. Ühtlustatakse sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste määrad ning toetatakse tervisekeskuste, perearstikeskuste ja hoolekandekeskuste tegevuse jätkamist. Luuakse ühtne vallasisene ühistranspordi korraldus, nii et see vastaks vallaelanike, sh ka õpilaste vajadustele.

Seotud lood:

Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda märkis, et 2016. aasta muutus just Otepääle veel olulisemaks. „Lisaks suurtele tähtpäevadele nagu 900 aastat esmamainimisest, 80 aastat linnaõiguste saamisest ja 20 aastat Talvepealinna õigustest, on piirkond saanud haldusreformi raames kindlasti positiivse lahenduse,“ lisas Siim Kalda. „Läbirääkimised on olnud konstruktiivsed ja möödunud väga heas õhkkonnas. Kõik eeldused on loodud, et Otepää, Sangaste ja Palupera seitse küla saaksid järgmise aasta sügisest üheskoos hakata püüdlema uute eesmärkide ja tippude poole.“

Sangaste vallavolikogu esimees Rando Undrus avaldas head meelt, et ühinemisleping sai allkirjastatud. „Äsja allkirjastatud leping ei tee meid küll rikkaks, aga see teeb meid tugevaks, sest see mis meid tugevaks teeb, on hea koostöö, mis sõltus siiani ja sõltub edaspidi ainult meist endist,“ ütles Rando Undrus.

Ühinemisleping koos lisadega avaldatakse Sangaste ja Otepää valdade veebilehtedel ja Riigi Teatajas.

Otepää ja Sangaste valla ning Palupera valla seitsme küla ühinemisel kujuneb territooriumi pindalaks 443 km2. Elanike arvuks on 1. novembri 2016. a seisuga 5705 elanikku.