Tallinna loomaaia siil sai endale vägeva toetaja


Siil Konnat
Siil KonnatFoto: kaitsevägi

Kaitsevägi hakkas seoses läheneva suurõppusega Siil 2015 Tallinna loomaaias elava vigastatud siili Konnat vaderiks.

"Siil Konnat pidas endast suuremate kiskjatega maha karmi võitluse ning näitas mida tähendab, et iga okas loeb ja nüüd taastub ta oma uues elukohas Tallinna loomaaias," ütles projekti eestvedaja nooremleitnant Taavi Karotamm kaitseväe peastaabist. "Kuna sama siil aitas meid ka ühe siile tutvustava video loomisel ja kaitseväe suurima õppuse nimi on samuti Siil, nägime tema toetamist ainuõige sammuna."

Siil Konnat sattus loomaaeda pärast seda kui heatahtlik möödakäija ta metsast kiskjate poolt vigastatuna leidis ja loomaarstile viis. Pärast esmast ravi toimetati Konnat, kelle vigastused ei võimalda tal enam looduses hakkama saada Tallinna loomaaeda.

"Kaitseväe soov meie juures elava siili vaderiks hakata on vägagi tervitatav," ütles Tallinna loomaaia direktor Mati Kaal. "Vaderite panus mõjutab tuntavalt loomaaia ja loomade käekäiku ning mida rohkem meie loomad toetajaid leiavad, seda parem."

4.- 15. maini kogu Eestit hõlmav ja Virumaal kulmineeruv õppus Siil 2015 on läbi ajaloo kaitseväe suurim. Siil toimub iga-aastase Kevadtormi asemel ja seal on planeeritud osalema üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase. Õppuse õnnestumisel on kõige olulisem osa just reservväelasel, kes moodustavad osalejatest üle poole.

Seotud lood:

Õppuse Siil eesmärk on kontrollida alalises valmiduses olevate üksuste täiendkomplekteerimist ja kiirreageerimisvalmiduses olevate üksuste formeerimist. 

See tähendab suurt rõhku just üksuste formeerimise, sealhulgas mobiliseeritute vastuvõtu harjutamisele. 

Lisaks harjutatakse läbi 1. jalaväebrigaadi lahingutegevust ja taktikalise ning operatiivtasandi juhtimist.

Oma panuse siil Konnati ja Tallinna loomaaia toetamiseks saab anda iga hea Eesti inimene, tehes MTÜ Loomaaia Sõprade Selts arveldusarvele EE432200221010716613 annetuse selgitusega "Siil".