“Tuna & täna” päevakild: 22.07.2014


“Tuna & täna” päevakild: 22.07.2014
Foto: Ilmar Saabas

Head pii ümardamise päeva!

22. juulil on pii ehk π ümardamise päev, kuna 22/7 = 3,14285714285…, mis on ainult 0,04% suurem kui pii väärtus 3,14159265358…

Mati Soomre lause pii meeldejätmiseks: “Üks M ning N viidi restorani, et ustele silte või pilte riputada.” Selle lausega saab meelde jätta pii 11 komakohta, millest piisab, et arvutada Maa suuruse ringi ümbermõõt 1 mm täpsusega. Pii 42 komakohast piisab, et arvutada universumi ümbermõõt vesiniku aatomituuma täpsusega. Jaapanlane Shigeru Kondo ja ühendriiklane Alexander J. Yee arvutasid 15. septembrist 28. detsembrini 2013. aastal pii väärtuse 12,1 triljonda (täpsemalt 12 100 000 000 050.) komakohani

* * *

Euroopa rahandusministrid lubasid, et keerulisest majanduslikust olukorrast hoolimata hoiavad nad pii väärtuse 3 ja 4 vahel vähemalt käesoleva aasta lõpuni.

NETI RENT