Viie aastaga on turustatud taimekaitsevahendite kogused suurenenud veerandi võrra, ent trend on muutumas


Viie aastaga on turustatud taimekaitsevahendite kogused suurenenud veerandi võrra, ent trend on muutumas
Vaid 2016. aastaga võrreldes kogus küll vähenes, aga varasemaga võrreldes siiski kasvas.Foto: Statistikaamet

Toimeaine kogusesse ümberarvestatuna turustati Eestis 2017. aastal 706 tonni taimekaitsevahendeid, mis oli 15 protsenti vähem kui aasta varem, teatab statistikaamet.

Samas võrreldes 2012. aastaga on viimase viie aasta jooksul turustatud taimekaitsevahendite kogused suurenenud veerandi võrra. Seejuures kasvuregulaatoreid turustati 2017. aastal kolm korda rohkem ja seenhaiguste tõrjevahendeid kaks korda rohkem kui viis aastat tagasi. Samas on umbrohutõrjevahendite ja putukatõrjevahendite kogused jäänud enam-vähem samale tasemele.

Kõigist 2017. aastal turustatud taimekaitsevahenditest oli bioloogilisi ja mehaanilisi taimekaitsevahendid 0,1%, ülejäänud olid keemilised.

Turustatud taimekaitsevahendite kogusest moodustasid umbrohutõrjevahendid 66%, seenhaiguste tõrjevahendid 17%, kasvuregulaatorid 13% ja putukatõrjevahendid 4%. Umbrohutõrjevahendite kogus võrreldes 2016. aastaga vähenes ning seenhaiguste tõrjevahendite kogus suurenes. Paari varasema aastaga võrreldes vähenes ka putukatõrjevahendite kogus.

Taimekaitsevahendeid kasutatakse mitte ainult põllumajanduslikel eesmärkidel, vaid ka metsanduses, puidutöötluses, maantee- ja raudteeservade korrashoiul, spordi- ja mänguväljakutel ning parkides. Iga inimene võib osta oma aias kasutamiseks teatud taimekaitsevahendeid