Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse jahimaakorraldusosakond lõpetab tegevuse

 (1)
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse jahimaakorraldusosakond lõpetab tegevuse
Foto: Arvi Kriis---

Teisipäeval kinnitas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse (MMK) uue struktuuri, millega korraldatakse ümber peamiselt keskuse jahinduslikud funktsioonid.

Riigikogu kiitis tänavu kevadel heaks jahiseaduse muudatused, mis loovad tingimused riigi jahinduspoliitika kaasajastamiseks ja annavad võimaluse delegeerida mõningaid riigi ülesandeid kolmandale sektorile.

„Sel suvel andis Keskkonnaministeerium Eesti Jahimeeste Seltsile halduslepinguga üle hulga tegevusi, näiteks sai selts õiguse vastu võtta suuruluki laskekatseid, väljastada lasketunnistusi ja korraldada jahimeestele koolitusi,” märkis keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „Nüüd on vaja ka ministeeriumi haldusalas jahindusega seotud tegevused ümber korraldada.”

Peamise muudatusena lõpetab tegevuse MMK jahimaakorraldusosakond. Jahimaade korraldustööde läbiviimise ning jahimaakorralduskavade koostamise funktsioonid lähevad üle MMK metsakorraldusosakonnale, sest jahimaakorralduskavade koostamise baasinfo pärineb metsakorralduse andmekogudest.

Metsakorraldusosakonna hallatavate andmekogude täiendamine jahimaakorraldusliku lisainfoga ning vajalikud välitööd viiakse edaspidi vajadusel läbi MMK metsakorraldusosakonna poolt või tellitakse teenustööna. Osakondade liitmine võimaldab võrreldes praegusega oluliselt kokku hoida tegevuskulusid ning loob eelduse vähendada ametis olevate jahimaakorraldajate isikkoosseisu.

Muuhulgas jääb muudatuste tulemusel MMK tegevusvaldkondade hulgast välja metsauuendamise seire, mistõttu lõpetab tegevuse MMK metsauuendusosakond. Metsa uuenemise hindamisega tegeleb Keskkonnaamet.

Lisaks jäävad keskuse metsakorraldusosakonna põhiülesannete hulgast välja metsa tulekaitse-alased tegevused, sest Päästeameti põhimääruse alusel on tuleohutusjärelevalve ning tuleohutus- ja päästealane ennetustöö Päästeameti tegevused. Samuti arvatakse metsakorraldusosakonna ülesannete hulgast välja erastatava ja kasutusvaldusesse antava metsa hindamine.

Ümberkorralduste käigus planeeritakse koondada 9 ametikohta. Ainuüksi töötasude ja töökohtade ülalpidamiskulude arvelt on kokkuhoid 2,5-3 miljonit krooni aastas.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse uus põhimäärus ja struktuur ning koosseis jõustuvad 1. detsembril 2009. a.