Talumees nõuab ametilt 10 000 eurot valuraha

 (3)
Lisatud veterinaar- ja toiduameti kommentaar
Sae Talu
Sae TaluFoto: Hendrik Osula

Lääne-Saare valla Koki küla mees Tõnu Anger saatis veterinaar- ja toiduametile protestikirja, milles vastustab ameti tegevuse temalt lammaste äravõtmisel ning nõuab sellest tingitud tervisekahjustuste hüvitiseks 10 000 eurot.

“See, mis juhtus 17. nov 2016. a Pendi põldudel ja õues, on tegelikult mu lammaste terroriakt,” kirjutab Anger. “Koerad klähvisid, nende ajajad hüüdsid vahetpidamata koeri, et mine sinna ja tänna ning vaesed keelatud lambad ei teadnud, kuspoole joosta või minna. Mõni viskas lihtsalt pikali maha, sest jõutagavarad lõppesid otsa.”

Eile oma õuel toimetanud mees oli veel nüüdki, kolm kuud hiljem, juhtunust kõneldes selgelt häiritud. Ta on veendunud, et riigiametnikud tegid talle lammaste äravõtmisega ülekohut ja tekitasid loomadele, kellest emased olid pealegi veel tiined, ränga trauma, kirjutab Saarte Hääl.

Protestikirja kirjutama ajendas Angerit jaanuari lõpupäevil veterinaarametilt laekunud enam kui 900-eurone arve – loomade äraviimisega seotud mitmesuguste kulude katteks. Selle summa on mees nõus tasuma juhul, kui Saaremaa veterinaaramet tasub talle 10 000 eurot, mis on tema hinnangul talle lõputute kontrollide ja kiusamise tagajärjel tekitatud tervisekahjustuse hind.

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) tegi Tõnu Angerile kõigepealt korduvalt ettekirjutusi seetõttu, et ta jättis oma lambad pidevalt hooletusse. Kuna Tõnu Anger korduvatele ettekirjutustele ei reageerinud, otsustas amet lambad võõrandada. Lambad olid pügamata ning paljud neist olid väga kõhnad, tagakeha ja kõhualuste küljes olid suured väljaheitepallid. "Vastavalt seadusele valvab veterinaar- ja toiduametile loomade heaolu järele, mistõttu oli oluline lammastele leida kiiresti uus omanik, mitte saada nende eest võimalikult suurt tulu. Hinnaga 6 eurot tükk müüdi lambad loomapidajale, kes lambaid juba pidas, kes oli nõus loomad võimalikult lühikese aja jooksul vastu võtma ning oskas ja soovis neid nõuetekohaselt kohelda. Kõrgema hinnaga ei oleks ta võtnud kogu karja, vaid ainult paremad loomad, kuid veterinaar- ja toiduamet on seaduse kohaselt kohustatud tagama kõikide loomade heaolu," kommenteeris VTA pressiesindaja Martin Altraja. Samuti ei saanud arvestamata jätta seda, et enamus uttesid olid tiined, viletsa toitumusega ning tulevikus võis esineda suguluspaaritusest (paaritajad olid oma karjas sündinud jäärad) tulenevaid probleeme talledega.

10 000 euro suurust kahjunõuet antud asjas ei pea veterinaar- ja toiduamet põhjendatuks. "Samuti kaalume endise lambapidaja Tõnu Angeri vastu avalduse esitamist PPA-le otsustamaks võimaliku kriminaalmenetluse alustamise üle, kuna ta ähvardas oma kirjas veterinaarametnikke maha lasta ning sõimas neid lurjusteks ja kaabakateks. Selline tegevus läheb vastuollu karistusseadustiku § 275ga (1) Võimuesindaja laimamine, mille järgi võimuesindaja laimamise eest seoses tema ametikohustuste täitmisega karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega," teatas amet.

Täiendatud: Lisatud veterinaar- ja toiduameti kommentaar 1.03. kl. 13.40