Uuritakse noortalunike olukorda ja vajadusi


Uuritakse noortalunike olukorda ja vajadusi
Foto on illustratiivne.Foto: Ester Vaitmaa

Euroopa Komisjoni tellimusel on käimas üle-euroopaline noortalunike uuring "Mida noortalunikud vajavad?".

Uuring viiakse läbi telefoni teel iga riigi emakeeles, seega Eesti noortalunikke küsitletakse eesti keeles.

Suuremates riikides küsitletakse 75 noortalunikku ning väiksemates (sh Eesti) vähemalt 25 noortalunikku.

Intervjuu keskendub isiklikule olukorrale ja taustale, millised teadmised on omandatud, millised on lisakoolituse vajadused ning parimad viisid ja vahendid nende saavutamiseks, noortalunike üldine suhtumine vahetusprogrammidessse, talukülastustesse ja teistesse teadmiste edastamise viisidesse.

Samuti uuritakse noortalunike infovajadust vahetusprogrammide kohta ning milliseid teavitamisvahendeid nad eelistavad. Eesmärk on jõuda sellise lahenduseni, mis vastaks noortalunike vajadustele, läbi mille korraldada vahetusprogramme.

Kui sa oled noortalunik (alla 40aastane), soovid anda oma arvamuse ning panustada vajaduste hindamisse, siis saada oma kontakttelefon enne 14. märtsi e-aadressile sacha.koppert@ecorys.com või Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroole (seminar@maainfo.ee), kes edastab sinu kontakti uuringu läbiviijatele.

Seejärel viiakse sinule sobival ajal läbi intervjuu. See võtab vaid 15 minutit aega.