UUSI SEADUSI | Töötamise registris on uued nõuded

 (2)
UUSI SEADUSI | Töötamise registris on uued nõuded
SVEN ARBET

Alates 1. juunist muutub kohustuslikuks töötaja registreerimisel ära märkida tema ametinimetus ja töökoha aadress. Ilma nende andmeteta ei saa edaspidi uusi töötamise kandeid teha ega olemasolevaid muuta või lõpetada.

Maksu- ja tolliametist (MTA) selgitati, et muudatus on vajalik, et riik saaks koguda täpsemaid andmeid töökoha ja ametite kohta. Tööandjatele lisanduv halduskoormus on kõige väiksem, kui töökoha aadress ja ametinimetus kantakse tööandjatele juba tuttavasse töötamise registrisse (TÖR). TÖRi kantavad andmed on olulised rahvaloenduse ja mitmesuguste uuringute jaoks.

Ametinimetuse märkimisel saab lisaks nõu küsida statistikaametist telefonil 625 9100 ja meiliaadressil klienditugi@stat.ee.