Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ajalooliselt on meil taliviljade osatähtsus olnud veerand kuni kolmandik külvipinnast ja sellest suurema osa moodustas rukis – kultuur, mis pidas talveoludele paremini vastu.

Nüüdseks on põllukultuuride struktuuris toimunud olulised muutused: rukis on jäänud nišikultuuriks, rapsidest on talivorm saanud ainuvalitsevaks, taliodra osakaal järjest kasvab ja kogumahult oleme muutunud nisukasvatusmaaks.