Kahtlemata on praegu tuleviku suhtes küsimusi rohkem kui vastuseid. Võimalik, et rohepööre liigub eespool tehnoloogiliste arengute võimekust ja teostatavat tegelikkust. Samuti oleks olnud õige ja ka õiglane, kui põllumajandus saanuks tuge rohepöörde eesmärkide elluviimiseks. Valmistame praegu ette Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika riiklikku strateegiakava järgmiseks viieks aastaks. Kuna põllumajandus on liidu tasandil ühine poliitika, tuleb suur osa selle reeglitest ja rahastusest just liidu tasandilt. Seega on see oluline hoob, millega aidata põllumajandusel rohepöördega toime tulla.

Siin peavad meie valikud aitama tagada, et toodaksime toitu jätkusuutlikult. See omakorda peab tagama ühelt poolt seda, et keskkond oleks hoitud; teiselt poolt seda, et meie põllumees seejuures majanduslikult edukalt toime tuleks. Kui me suudame rohepöördes enda jaoks võimalusi leida, võivad meie puhas keskkond ja keskkonnasäästlik toidutootmine olla senisest suurem müügiargument nii kodu- kui ka välisturul.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid