PRIIDU PÄRNA SVEN ARBET

Kui me kolme kuu jooksul, ajast kui saime teada, et oleme pärijad, pärandist ei loobu, arvatakse meid automaatselt pärijateks. Samas oleme kuulnud, et sellise pärandi puhul on võimalik teha pärandi inventuur. Palun selgitage, mis on pärandi inventuur ja kes seda inventuuri tegema peaks.
Jurist: "Inventuur on kaitseklauslina kohustuslik, kui pärijaks on alaealine või kohalik omavalitsus. Muul juhul soovivad pärijad tavaliselt varaloendi koostamist, kui on kahtlusi surnu võlgade osas ja lahkunuga igapäevast läbikäimist ei olnud.

Inventuuri tegemisel paneb täitur üles kuulutuse Ametlikesse Teadaannetesse ja kõik isikud peavad oma nõuded esitama täituri antud kuupäevaks. Varaloend koosneb seega aktiva ja passiva poolest ehk õigustest ja kohustustest. Võlausaldajate nõuded pannakse n-ö lukku, hiljem on neid juba keerulisem esitada."

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: