Töö- ja karjäärimess Kultuurikatlas Foto: Hendrik Osula
Tasemeõppes osalemise toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või väheste oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada. Tööturukoolitus koolituskaardiga on mõeldud töötusriskis olevatele töötajatele, kel ei ole eri- või kutsealast haridust või on töötaja üle 50aastane ja tema sissetulek oli madalam kui 1,7kordne alampalk. Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus tööturukoolituse või koolitustoetuse toel toimunud koolituse läbinud töötajatele. Koolitustoetus tööandjale töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks nende tööleasumisel ja kohanemisel muutustega tööandja majandustegevuses.
Avalehele
0 Kommentaari