Seadusega reguleeritakse koolis keelatud esemete ja ainete äravõtmine ning hoiulevõtmine koolikotist. EPL Arhiiv

Seadusega reguleeritakse koolis keelatud esemete ja ainete äravõtmine ning hoiulevõtmine.

Kui seadus jõustub, saab õpetaja põhjendatud kahtluse korral kontrollida õpilase kasutuses olevaid asju, sealhulgas riideid ja tema kasutuses olevat suletud kappi.

Keelatud eseme või aine äravõtmine ja selle olemasolu kontrollimine õpilase tahte vastaselt on võimalik vaid vahetu ohu korral elule, tervisele või võõrale asjale.