Kui liikluskindlustuse leping on sõlmimata ja selle sõidukiga põhjustatakse kahju, siis kannatanule hüvitab kahju LKF või viimase lepingu kindlustusandja. Kenno Soo

Aprillist pensionid suurenesid

Pensionid suurenesid keskmiselt 8,4%, samas kõigi jaoks ei ole kehtivat keskmist pensioni ega ühesugust pensionitõusu. Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension ning indekseerimise tulemusel suureneb see samuti erinevalt.

Pensioni baasosa on pensioni alustala, mis on pensionidel ühesugune. Alates 1. aprillist 2019 on pensioni baasosa 191,6496 eurot. Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2019 on pensioni aastahinne 6,627 eurot. 2018. aasta 1. aprillist kehtisid järgmised määrad: pensioni baasosa 175,439, pensioni aastahinne 6,161. Oma uut pensioni suurust saab vaadata riigiportaalist Eesti.ee, lisainfo sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 661 0551.

Kehtiv liikluskindlustus päästab kahjunõudest

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) tuletab meelde, et aegunud liikluskindlustuse lepingud tuleb uuendada. Liikluskindlustust saab kontrollida liikluskindlustuse fondi veebilehel.

Kui liikluskindlustuse leping on sõlmimata ja selle sõidukiga põhjustatakse kahju, siis kannatanule hüvitab kahju LKF või viimase lepingu kindlustusandja. Pärast kannatanule kahju hüvitamist tuleb kahju põhjustanud sõiduki juhil või selle sõiduki omanikul väljamakstud summa tagasi maksta LKFile või kindlustusandjale. Keskmine liikluskindlustuse kahjunõue oli mullu 1969 eurot.