Uute seaduste jõustumisega muudetakse üle 40 seaduse, muudatused puudutavad nii liiklusseadust, võlaõigusseadust kui ka riigilõivuseadust. Kehtetuks tunnistatakse senine teeseadus, kuna nõuded teede ehitamisele on edaspidi ehitusseadustikus ja teeliikluse nõuded liiklusseaduses.
Avalehele
70 Kommentaari
Loe veel: