Foto: Arno Mikkor

„Maavalitsuste roll on järjepidevalt vähenenud ning oleme kokku leppinud, et sulgeme need alates uuest aastast. Reformi peamine eesmärk on muuta riigiasutuste ülesannete jaotus selgeks ja korrastatuks ning muuta riiklike ülesannete täitmine ühetaolisemaks,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Otsusega suurendame omavalitsuste otsustusõigust ja vastutust ning loomulikult anname ülesannete täitmiseks kaasa ka vahendid. Pean tähtsaks ka rõhutada, et maavalitsuste ümberkorraldamine ei kaota maakondi kui haldusüksusi.“

Eelnõu kohaselt jagatakse maavalitsuste ülesanded ministeeriumide valitsemisala asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste vahel ning antakse omavalitsustele ühiselt täitmiseks.

Maavalitsuste tegevuse lõpetamine otsustati valitsuskabinetis 12. jaanuaril 2017 ning selle otsuse järgi lõpetatakse maavalitsuste tegevus 1. jaanuarist 2018.