Foto: Arno Mikkor

Jääd hakkab riik murdma veeteede ameti mitmeotstarbelise laevaga EVA-316, mis suundus esmaspäeva õhtul Tallinnast Hundipea sadamast Pärnu suunas. Soome lahel jäämurdetöid teha pole vaja, sest meri ei ole seal jäätunud.

Riigi poolt korraldab jäämurdetöid veeteede amet. Enamasti kogub jäämurdetööde korraldaja abi vajavad laevad konvoisse ja jäämurdja järel sõites läbivad laevad jääala.

Eelmisel aastal algasid jäämurdetööd Eesti vetes 9. jaanuaril ja kogu talvise navigatsiooniperioodi jooksul murti mullu jääd vaid Pärnu lahel, sest Soome laht ei kattunudki jääkaanega.

Vastavalt kehtivale korrale tellib jäämurdeteenuse abi vajava laeva kapten laevaagendi või reederi kaudu vähemalt 12 tundi enne planeeritavat väljumist sadamast või hiljemalt 24 tundi enne saabumist määratud kogunemispunkti. Riigi poolt jäämurdjatega teenindatavateks sadamateks on talvisel navigatsiooniperioodil Muuga sadam, Tallinna ja Kopli lahe sadamad, Paldiski põhjasadam, Paldiski lõunasadam, Kunda sadam ja Sillamäe sadam. Nendesse sadamaid murrab riik jääd kuni sadama akvatooriumini. Pärnu sadamat teenindatakse avamere poolt kuni kohani, mis on määratletud koordinaatidega 58º 21',4 N ja 24º 27',0 E. Sadama akvatooriumis korraldab jäämurdetöid sadama valdaja ise.