Foto: Ilmar Saabas

Tallinna Majanduskool käivitas koostöös Eesti Kindlustusseltside Liiduga kindlustuse spetsialisti õppekava. Õppekava on praktilise suunitlusega ning enamus lektoritest on valitud kindlustusvaldkonna praktilise poolega kokku puutuvate asjatundjate seast. Programmi tulemusena on kindlustussektori ettevõtetel võimalus leida tulevasi töötajaid ilma suurema ajakuluta, kuna kursuse läbimisega kaasnevad ka praktilised oskused, mis on piisavad tegevuse alustamiseks mistahes kindlustust puutuval tegevusalal. Samuti on õppekava läbinul eelis tööturul, kuna teda ei pea enam koolitama kindlustuse üldiste toimimise põhimõtete osas.

Statistikaameti andmetel oli 2012. aastal finants-, sh kindlustussektoris hõivatud 10 500 töötajat, kellest kindlustusseltsides töötab Eesti Kindlustusseltside Liidu andmetel umbes 1 600 inimest. Samas on otseselt kindlustustegevusega hõivatud märkimisväärne arv töötajaid ka kindlustusmaakleri teenust osutavates ettevõtetes ja kindlustusteenuse osutamisega seotud muudes ettevõtetes (n. pangad, autoremondiettevõtted jne.).

Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu hinnangul tingib praktilise vajaduse õppekava järele asjaolu, et Eesti kindlustussektori taassünni juures olnud ja tihti ka varasemalt vastava ettevalmistuse saanud põlvkond on järk- järgult lahkumas tööturult. Samas süstemaatiline kindlustusvaldkonna asjatundjate ettevalmistus Eestis kutseõppe tasemel tänaseni puudus. Andres Piirsalu sõnade kohaselt on teadlikkus kindlustusteenuse toimimise põhimõtetest ja lisaväärtusest Eestis madal. Sellele viitab tema sõnul kasvõi võrdlus arenenumate riikidega- kui Šveitsis, Hollandis või ka näiteks meie naaberriigis Soomes moodustab kindlustusteenus rahvuslikust koguproduktist kümnendiku ringis, siis Eestis on see näitaja täna kordades madalam. "Eesti inimesed riskivad rohkem ja kindlustavad vähem, mis kokkuvõttes tähendab suuremaid kulusid kogu ühiskonnale. Seega, kui on võimalus tänu õppekavale tuua meile juurde inimesi, kes saavad aru kindlustuse toimimisest ja lisaväärtusest, on seegi päeva lõpus kasuks kogu ühiskonnale. Töötajate kvalifikatsiooni tõstmine aitab aga ilmselgelt kaasa kindlustussektori arengule. " tõdes Piirsalu.

Tallinna Majanduskooli Ärijuhtimise osakonna juhataja Heli Ranniku sõnul on tegemist uue 5 taseme õppekavaga ning õpe toimub mittestatsionaarses õppevormis, võimaldades tööl käivatel inimestel siirduda läbi ümberõppe uude tegevusvaldkonda. Lisaks uutele sektorisse sisenejatele saavad õppeprotsessis osaleda ka kindlustusvaldkonnas tööalast tegevust alustanud uued töötajad, tagades kiiremini nende teadmiste ja oskuste nõutava taseme, mis omakorda võimaldab ettevõttel saavutada püstitatud eesmärgid. Seega õppekava tugevuseks on selge orienteeritus tööturul toimuvale, tihedale koostööle potentsiaalsete tööandjatega ning erialaspetsiifiliste praktikate korraldusega koostöös kindlustusteenust pakkuvate ettevõtetega.