Valmistatud Eestis, ent kas Eestis kasvanud? Foto: Tiit Blaat

Omavalitsuste liit toetab Valgamaa põllumeeste sellekohast algatust, millele on oma poolehoidu üles näidanud tänaseks juba paar tuhat allakirjutanut.

"Peame väga oluliseks Valgamaa põllumeeste liidu aktiivset eestkõnelemist Eestimaal kasvatatud toidu ja Eestimaise toidutootmise edendamiseks. Ei saa rahul olla olukorraga, kus mitmed toiduainetööstused ei väärtusta piisavalt kodumaist põllumajandussaaduste tootjat kui maapiirkondade olulist tööandjat ega meie põllumeeste soovi ja püüdlust katta eestimaalaste toidulaud kodumaise toiduga", ütles omavalitsusliidu seisukohta kommenteerides liidu esimees Agu Kabrits.

Kabritsa sõnul on väga kahetsusväärne ja tarbijat eksitav, kui toiduainetetööstused märgistavad oma importtoorainest valmistatud tooteid Eesti lipu värvides märkidega nagu need oleksid valmistatud Eesti kasvatatud toorainest.

Tegelikult peaks Kabritsa arvates selliseid lipumärgiga manipuleerimisi märkama ja vajadusel sekkuma selleks kutsutud ja seatud Eesti toiduliit. Paraku aga - kes maksab, see tellib ka muusika ning importtoiduaineid Eesti lipumärgi varjus müüvad suurtootjad on samas ka toiduliidu toitjad ja katjad. Nii pigistabki toiduliit silma kinni ning tarbija lollitamine töösturite poolt kestab edasi.

Valgamaa omavalitsuste liit toetab Valgamaa põllumeeste liidu seisukohta ja ettepanekut maaeluministeeriumile vastava seadusandluse korrastamiseks selguse loomise eesmärgil nii, et kõik tarbijad mõistaksid Eestimaiste toidutoodete pakendimärgistust üheselt ja selgelt ka toidutooraine päritolumaa osas.

"Põllumeeste esindaja poolt omavalitsusjuhtidele demonstreeritud näide oli väga kõnekas. Nõos kilesse pakitud Belgia liha on ehitud Eesti lipuvärvidega, kuigi see ei ole Eesti toit. Ning see olema ei peaks", leiab Kabrits