Foto: Artur Zahharov

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et Kevadtormi esimeste nädalate jooksul on õppussel osalejad leidnud Põlvamaa metsadest vähemalt kuus metssea korjust, mille proovid on saadetud kohalikku veterinaarkeskusse.

Leidudest teada andmine ja nende korrektne matmine on asja positiivne külg, ütles Põlvamaa veterinaarkeskuse juhataja Seido Suija. Negatiivne pool on aga see, kuidas suudetakse pidevalt liikuvates väeosades tagada bioohutus, et haigust kogemata edasi ei kantaks.

Sõdurite ja masinate suur liikuvus võib viiruse ühest kohast teise kanda. Käitumisjuhendi järgi tuleb metsast lahkudes puhastada ja pesta kõik nakkusohtliku materjaliga kokkupuutunud pinnad. Samuti tuleks enne teise piirkonda sõitmist puhastada ja desinfitseerida sõidukid ja nende rattad.

Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonna ülem leitnant Eero Salmann ütles, et saadud juhiseid jälgitakse hoolega. Metsast lahkudes läbivad kõik ajateenijad ja nende varustus põhjaliku puhastuse, mis on tegelikult kaitseväe jaoks tavapärane. Leitnant Salmann tõdes, et spetsiaalseid desovahendeid nad siiski ei kasuta, kuid veterinaaramet pole neilt seda nõudnudki. Enne õppust esitas veterinaarameti peamaja kaitseväele omapoolsed käitumisjuhised.