Küüp tuletikkude tarvis.

Küüp peab olema valmistatud traditsioonilisi rahvapäraseid töövõtteid kasutades käsitsi, ilma elektriliste tööriistadeta, ning autor võib konkursile esitada ühe töö. “Kuna töö on aeganõudev, otsustasime konkursi tähtaega pikendada, et osalejad saaksid küübi valmistamisele keskenduda ning ei kipuks liigselt kiirustama,” põhjendab Heidi Solo, miks tööde esitamise tähtaeg pikeneb.

Konkursi eesmärk on meelitada inimesi väärtustama esiisade puutööoskust ning rahvakunsti ja rahvuslikke puutöötraditsioone kasutades edendada heatasemeliste puitesemete loomist. Samuti peaks tulemuste ja autorite tutvustamine motiveerima lugejaid, kes konkursil sel korral veel ei osalenud, hiljem ise nuga voolimiseks kätte võtma või lihtsalt traditsioonilist puukäsitööd hindama. “Paljud õpivad rahvapärase puutöö võtteid, mis hiljem unustatakse või ei praktiseerita neid kunagi. Konkurss ongi ellu kutsutud eesmärgiga meelitada osalema kõiki, keda teema kõnetab, olenemata puidutöö oskustest, teadmiste avarusest,” räägib konkursi eestvedaja Heidi Solo.

Nomineeritud töödest pannakse kokku näitus, nii on ka huvilistel oma silmaga võimalik valminud esemeid näha.

Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 31. märtsiks 2018 MTÜ Tuhala Ajaloo- ja Kunstikambrisse aadressil Müüriääre, Tuhala küla, Kose vald, Harjumaa. Töö külge peab olema kinnitatud hindamiseks vajalik märgusõna, soovi korral lisatud tegemise lugu/idee.

Tööga koos tuleb esitada ka märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on töö nimi, autori nimi, isikukood, telefon, aadress, e-post, varasem seotus puukäsitööga. Lisainfo konkursi kohta: Heidi Solo, tel 529 5366, ajalookamber@tuhala.ee.

Vaata konkursitingimusi SIIT!