Foto on illustratiivne. Foto: kollaaž/Maaleht

20. juunil teatas Hiiumaa vallavalitsuse andmekaitsespetsialist Kairi Arunurm Hiiu Lehe toimetusele, et seoses andmekaitse reeglitega ei väljasta vallavalitsus järgmisest aastast enam lehele juubilaride andmeid rahvastikuregistrist.

Põhjendusena tõi ta, et tegemist ei ole avaliku ülesande täitmise käigus ettenähtud kohustuse täitmisega. Ühtlasi viitas ta isikuandmete kaitse üldmäärusele ja isikuandmete kaitse seaduse paragrahvile number 10.
Kaheksa päeva hiljem tuli uus kiri, milles Arunurm teatas, et vald lõpetab juubilaride nimede edastamise kohe st juulikuust.

Andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Signe Heiberg kinnitas lehele, et sünnipäevade avaldamisest ajalehes on saanud hea tava, mille väljajuurimisega andmekaitse inspektsioon ei tegele.

“Inspektsioon ei soovi ära võtta võimalust inimest meeles pidada ja tunnustada,” kinnitas ta. “Inspektsioon on veendunud, et heade tavade kaotamist tuleb ühiskonnas tõsiselt kaaluda, enne kui need igaveseks ära kaotada.”

Heiberg lisas, et sisuliselt ei ole 25. maist kehtima hakanud regulatsioon midagi põhimõttelist muutnud. Ta ütles, et enamus isikuandmete kaitse üldmääruses toodud õigustest ja kohustustest on juba Eesti seadustesse sisse kirjutatud ja jätkavad kehtimist, samuti on jäänud üldjoontes samaks isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja andmetöötluse põhimõtted.