Foto: Madis Veltman

Elektrilevi kliendipöördumiste halduse juht Kristiina Keerdoja ütles Saarte Häälele, et kaks kahjunõuet hüvitatakse ja ühe osas on lõplik otsus veel langetamata.

Kahjunõuete menetlemisel arvestab Elektrilevi Keerdoja sõnul ennekõike seda, kas kahjud on tekkinud Elektrilevi põhjustatud sündmusest, kas toimus oluline seadmeid häiriv pingekvaliteedi muutus või võttis elektrikatkestuse likvideerimine ettenähtud normist kauem aega.

9. jaanuaril toimunud sündmused üksikasjalikult ülevaadanud tehniline komisjon tuvastas, et lubatust suuremaid pingemuudatusi aset ei leidnud, samuti kõrvaldati katkestus selleks lubatud aja jooksul.

“Kui lähtuda rangelt seadusest, siis tuleb kasutada tavapäraseid hüvitamise põhimõtteid ja näiteks potentsiaalselt tekkiv saamata tulu ja väga tundlikud elektroonikaseadmed, mis ei pea vastu elektrivõrgus normi piires toimuvatele pingemuutustele, on kliendi vastutusel,” rääkis Keerdoja.

Kuna elektrikatkestus tekkis valede töövõtete tagajärjel ja seda oleks saanud nõuetekohaselt töötades vältida, hüvitab Elektrilevi klientidele muu tekkinud ja tõendatava kahju – näiteks kui tootmisprotsessi seiskumise tõttu riknes tooraine, kliendil tuli teha kulutusi tootmisprotsessi taastamiseks või siis generaatori kasutamise kulud.