Erakogu

Uute omavalitsuste moodustamise ja neile nime andmise puhul on jäetud arvestamata kultuurilooline pärand, ajaloolised sidemed ja ka ühendusteed.

Kaheksa vabaerakonna saadikut küsivad, kuidas saab Mulgi valla moodustada kahe Mulgimaa kihelkonna, Halliste ja Karksi põhjal, aga Paistu, Tarvastu ja Helme kihelkonnad jäävad välja. Kuna Helme kihelkonna piires ühinev omavalitsus saab nimeks Tõrva, siis palume selgitada, mis olid Helme põlisnime tagaplaanile lükkamise põhjused ja põhjendused, küsivad saadikud.

Vabaerakonna tahavad teada, miks ei arvestata Kohanimenõukogu soovitust pidada esmalt silmas vanade kihelkondade nimesid, näiteks on sundtehingu ohvriks jäänud ka Suure-Jaani nimi. „Asemele on pakutud ebamäärane osutus ilmakaarele ehk Põhja-Sakala, tahame teada mille suhtes täpsemalt on see vald põhjas ning milliseid geograafilisi- või haldusüksusi tuleb sel juhul käsitleda Lõuna-Sakalana,“ tõi Herkel näite.

Saadikud soovivad teada ka, millised ajaloolised sidemed ning teedevõrk, töö- ja koolikohad seovad praegust Kõpu valda, mis liidetakse ülejäänud Põhja-Sakala osadega, sealjuures eriti Suure-Jaaniga.