Maisons de Champagne avamine Foto: Eero Vabamägi

Loetelu avaldamisega algab protsess, mille abil kaitstakse loetletud tooteid jäljendamise ja väärkasutamise eest. Avaldamisest oodatakse mõlemal poolel kaubanduskasu ning tarbijate teadlikkuse suurenemist, samuti nõudlust kvaliteetsete toodete järele.

Hiinas kaitstavate ELi toodete loetelu hõlmab selliseid tooteid nagu Bayerisches Bier, Feta, Queso Manchego, Champagne, Gorgonzola ja Polska Wódka. Hiina tooted, millele taotletakse geograafilise tähise kaitset ELis, on muu hulgas näiteks Yantai Ping Guo (Yantai õun), Hengxian Mo Li Hua Cha (Hengxiani jasmiinitee), Panjin Da Mi (Panjini riis) ja Baise Mang Guo (Baise´i mango). Loetelude avaldamine on osa standardmenetlusest ning sellega algab ajavahemik, mille jooksul võivad huvitatud isikud esitada märkusi.

Põllumajanduslike toiduainete Hiina turg on üks maailma suurimaid ning see suureneb aasta aastalt. Seda soodustab kasvav kesklass, kes on sageli välisreisidel avastanud Euroopa toidu- ja joogitoodete maitsed. Hiinal on ka oma geograafiliste tähiste rikkalik traditsioon. Paljud sealsed tooted on Euroopa tarbijatele veel tundmatud, kuid nüüd peaksid ka need tänu lepingule paremini kättesaadavaks muutuma.

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles täna: „ELi geograafilise tähisega tooted on tõeline edulugu ning nende müük kogu maailmas kasvab. Tarbijad kõikjalt maailmast usaldavad meie geograafiliste tähiste liigitamise süsteemi, mis tähendab, et nad usaldavad toodete päritolu ja kvaliteeti ning on valmis maksma nende toodete eest kõrgemat hinda, mis toob suuremat kasu tootjatele. Tihedast koostööst selliste globaalsete kaubanduspartneritega nagu Hiina on võimalik ainult võita, sest see on kasulik meie põllumajandustootjatele ja -ettevõtetele, see tugevdab kaubandussuhteid ühiste huvidega ettevõtjate vahel ning loomulikult toob see kasu mõlema poole tarbijatele.“

ELi ja Hiina koostöö geograafiliste tähiste kaitsmise valdkonnas algas üle kümne aasta tagasi. Koostöö tulemusena hakati ELi ja Hiina õigusaktide alusel kaitsma kümmet geograafilist tähist mõlemal poolel. Tuginedes sellele koostööle alustasid EL ja Hiina 2010. aastal läbirääkimisi kahepoolse lepingu üle geograafiliste tähiste kaitsmiseks ja sellealase koostöö tugevdamiseks. Esimene samm selles protsessis on kahe sadat ELi ja Hiina toodet hõlmava loetelu avaldamine. Loetellu kuuluvaid tooteid hakatakse mõlemal territooriumil kaitsma kohe pärast lepingu jõustumist.

Huvitatud isikutel on kuni augusti lõpuni aega mõlema poole toodete kohta märkuste esitamiseks ning vajaduse korral küsimuste esitamiseks ELi või Hiina ametiasutustele.

Üle 3300 registreeritud ELi nimetusega on geograafilistel tähistel Euroopa põllumajanduses väga oluline koht. Lisaks on enamasti tänu sarnaselt Hiinaga sõlmitud kahepoolsetele lepingutele ELis kaitstud ligikaudu 1250 muud kui ELi nimetust. ELi geograafiliste tähistega kaitstud toodete turu väärtus on ligikaudu 54,3 miljardit eurot ning see moodustab 15% kogu ELi toidu- ja joogiekspordist.

Allikas: Euroopa Komisjon