Riigikontrolör Alar Karis. Foto: Rauno Volmar

Hiiumaalt auditeeriti Käina valla ja Hiiu valla tegevust ning viimase puhul leiti töötasu määramisel ka KVS rikkumisi.

Riigikontroll tõdes, et sageli olid iseendale palgamaksmisel eksinud koolidirektorid, kes olid otsustanud anda ka ise koolis ainetunde ja määranud endale selle eest töötasu. Nii oli see muuhulgas Kärdla muusikakoolis ja Hiiu valla Lauka põhikoolis.

Käina valla kohta on auditis kirjas, et valla tehingutes KVS rikkumisi ei esinenud, aga ka see, et Käina vallal, nagu ka Hiiu vallal, puudub KVS nõutele vastav toimiv sisekontrollisüsteem. Auditis tuuakse ära ka Hiiu vallavalitsuse esitatud vastuväited riigikontrolli hinnangutele.

Kokku auditeeriti seitset omavalitsust koos kõigi asutustega ja omavalitsuse 11 ühingut (+ nende üheksat omanikust omavalitsust): Hiiu, Järvakandi, Käina, Mooste ja Raikküla valda, Tõrva ja Viljandi linna, AS Maardu Vesi, AS Narva Vesi, AS Rakvere Soojus, Huvitegevuse ja Noorsootöö SA (Harku), OÜ Kadrina Hooldekodu, OÜ Kadrina Kommunaal, OÜ Kehtna Elamu, OÜ Maardu Linnavarahooldus, OÜ Pandivere Vesi (Väike-Maarja), OÜ Põltsamaa Vallavara ja OÜ Tartu Valla Kommunaal.