Ühinemisvastane meeleavaldus Kärdlas. Foto: Priit Simson

Lõpliku otsuse teeb siiski uus volikogu. Käina vallavanem Omar Jõpiselg käis koos Hiiumaa esindusega 22. augustil saarlaste ühinemisplaanidega tutvumas.

“Saarlased teevad seda asja üsna jõuliselt,” ütles Jõpiselg Hiiu Lehele. Nii jääb Saaremaal igasse praegusesse vallamajja vaid teenuspunkt, kus reeglina kolm töökohta. Üle poolesaja töökoha kavatsetakse tuua valdadest Kuressaarde. Põhimõtted, millest Hiiumaa valdade ümberkorralduste planeerimisel lähtuti: et halduskulud ei kasvaks, töökohtade arv väheneks 10–15 protsenti ning tekkiks vaba raha töötajate palkade ühtlustamiseks ja kasvuks.

Äsja valminud Hiiumaa valla osavaldade põhimääruse projektis on osavalla pädevuste loetelu on päris pikk – üheksa nimetust alates piirkonnatasandi arendustegevusest kuni heakorra ja haljastuseni.

Esialgse kava järgi jääks ka umbes kaks kolmandikku senistest töökohtadest osavaldadesse alles. Neile lisanduvad uue, loodava Hiiumaa valla töökohad. Samas on valminud töökohtade struktuuri projekt lihtsalt eeltöö uuele volikogule, mis saab seda veel kohendada.

Tulevase Hiiumaa valla sümbolitena võetakse kasutusele Hiiu valla lipp ja vapp, millel kujutatud Kõpu tuletorn ja lained. Seniste valdade sümbolid jäävad kasutusele osavaldade sümbolitena. Uuesti võetakse kasutusele pärast Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemist käibelt kadunud sümboolika.