Röövitud metsa omaniku, 94aastase Rootsis elava Amanda Masti õepoeg Ain Voogla tõdeb sündmuspaigal, et see ei pidanud olema ainus lank, raieks olid tähistatud veel sama omaniku 7–8 hektarit kaugemal asuvat metsa. Harda Roosna, Hiiu Leht

13. novembril sai politsei teate, et Hiiumaal on omaniku teadmata müüdud läbi mitme ettevõtte edasi Rootsis elavale 94aastasele naisele kuuluva metsa raieõigus. Raieõiguse viimasena ostnud ettevõte oli esialgsel hinnangul maha võtnud ligi 3400 tihumeetrit metsa, tekkinud kahju ulatub üle 100 000 euro.
Hiiumaal paljusid vapustanud metsaraiumist viis läbi Kosel tegutsev Metsaharvenduse OÜ kui väidetavalt selle metsa heauskne ostja või suisa kuriteo ohver. Vastupidise kuvandi ennetav loomine ja sellele viitav teabe avaldamine ei ole asjaolusid arvestades kuidagi õigustatud.

Avalehele
100 Kommentaari
Loe veel: